Banner_Fertilizer

ไบโอ โดโลไมท์

  • ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุจากธรรมชาติคุณภาพสูง มีลักษณะเป็นผงแห้ง เมื่อสัมผัสกับน้ำไม่ทำให้เกิดความร้อน
  • ไม่ออกฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนัง จึงมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสัตว์เลี้ยง
  • เป็นแหล่งแคลเซียม และแมกนีเซียมในอาหารสัตว์
  • ลดภาวะเครียด เบื่ออาหาร และตกใจง่าย ในสัตว์
  • วัสดุรองพื้นช่วยดูดซับของเหลว และสิ่งปฏิกูลในฟาร์ม
  • ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มให้ปลอดโรค

 

  • วัสดุรองพื้น โดหว่านลงบนพื้นภายในคอกสัตว์ทุกๆ 2 สัปดาห์ อัตรา1 กก./1 ตร.ม. เพื่อดูดซับของเหลว
  • ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ โดยผสมในอาหาร สำหับสุกร อัตรา0.05 % และสำหรับโคเนื้อ โคนมไก่ไข่ เป็ดไข่ อัตรา 0.5-1.0 %
  • ปูพื้นหนา 10-20 ซม. เพื่อป้องกันโรค

โบรชัวร์


 

ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com