Banner_Fertilizer
You are here:Home/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/สำหรับปศุสัตว์/ไมโครมน็อค บำบัดเชื้อจุลินทรีย์ (สำหรับสัตว์เท้ากีบ)

ไมโครมน็อค บำบัดเชื้อจุลินทรีย์ (สำหรับสัตว์เท้ากีบ)

Microme knox

ไมโครมน็อค บำบัดเชื้อจุลินทรีย์ (สำหรับสัตว์เท้ากีบ)

 

ประโยชน์   :  ไมโครม น็อค เป็นผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติคุณภาพสูง ลักษณะเป็นผงแห้ง ใช้งานง่าย สามารถออกฤทธิ์ในการยับยั้งและควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคกับสัตว์ เช่น หวัดนก, ปากเปื่อย, เท้าเปื่อย ลดกลิ่นที่เกิดจากก๊าซแอมโมเนียมไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซมีเทน และของเสียต่างๆ รวมถึงช่วยดูดซับของเหลวและสิ่งปฏิกูลภายในฟาร์มให้แห้ง จึงทำให้สภาพแวดล้อมภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดโรคยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ปราศจากสารเคมีที่อันตรายเจือปน จึงปลอดภัยกับผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง

วิธีใช้    

 • ใช้เป็นวัสดุรองพื้นโดยหว่านลงบนพื้นภายในฟาร์มทุกๆ 2 สัปดาห์ อัตราไมโครม น็อค 1 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นและรักษาสภาพแวดล้อมภายในฟาร์ม
 • ใช้หว่านลงพื้นภายในฟาร์มทุกๆ 3-5 วัน เพื่อลดกลิ่นมูลสัตว์ อัตรา ไมโครม น็อค 500 กรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
 • กรณีเกิดโรคระบาดในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้โรยพื้นคอกและบริเวณโดยรอบ เพื่อยับยั้งและควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคกับสัตว์ โดยหว่านไมโครม น็อค กระจายปูพื้น ให้มีความหนาประมาณ 5 ซม. เพื่อให้สัตว์เหยียบย่ำ และให้ผลิตภัณฑ์แทรกซึมเข้าไปในกีบเท้าของสัตว์ แล้วนำสัตว์ออกจากคอกเดิมเป็นเวลา 3-5 วัน เพื่อเป็นการพักคอก

 คำเตือน/ข้อควรระวัง

 1. ห้ามรับประทาน
 2. ระวังอย่างให้เข้าตา หรือสูดดม
 3. ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะหว่านควรอยู่เหนือลม
 4. ควรล้างมือให้สะอาดหลังการใช้ผลิตภัณฑ์

 วิธีเก็บรักษา

 1. เก็บไมโครม น็อค ให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่
 2. เก็บไมโครม น็อคในที่ร่ม และแห้ง
 3. เก็บให้พ้นมือเด็กและเก็บให้ห่างจากอาหารน้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน

อาการที่พบ

 1. หากเข้าตา อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุนัยน์ตา
 2. หากกลืนกินในปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร
 3. การสัมผัสผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ยกเว้นผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย ควรสวมถุงมือขณะใช้งาน

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 1. ถ้าเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาด หากอาการยังไม่ทุเลา ควรไปพบแพทย์
 2. หากกลืนกินปริมาณมาก และเกิดอาการปวด จุก เสียด หรือแน่นท้อง ควรไปพบแพทย์

 


โบรชัวร์


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com