Banner_Mortar
You are here:Home/ปูนสำเร็จรูป/งานก่อ/ปูนก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ (M300)

ปูนก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ (M300)

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง ที่ใช้สำหรับงานก่อผนังภายในและ ภายนอกอาคารที่เหนือระดับดิน เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อก (แต่ไม่รวมถึงบล็อกมวลเบา) ที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะ ทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้น ทั้งยังคงความแข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก. 598-2547 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง (ชนิด 50)

ข้อมูล
 • วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง และสารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ที่เพิ่มแรงยึดเกาะทำให้มีความเหนียว ผนังยึดเกาะกันได้ดี มีความแข็งแรงมากขึ้น  เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย ใช้งานเพียงแค่ผสมน้ำให้ตรงตามสัดส่วนที่กำหนดก็สามารถใช้งานได้ทันที

ข้อแนะนำ
 • หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน  2 ชม. 30 นาที
 • ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น และปกปิดมิดชิด 
   
ขั้นตอนการทำงาน
 • ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ
 • ผสมปูนก่อ ทีพีไอ (M300) กับน้ำสะอาด 4.5 : 1 โดยปริมาตร
 • ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
 • นำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อทั่วไป  นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน  (Mortar Machine) ได้
ข้อมูลทางเทคนิค
 • การผสม 1 ถุง ใช้น้ำ 9 ลิตร
 • น้ำหนักบรรจุ 50 กก.
วัสดุที่ใช้ ปูน 1 ถุง ก่อได้พื้นที่ (ตร.ม.) ปริมาณการใช้ต่อ ตร.ม. (กก.)

อิฐมอญตัน (6 x 14 x 3 cm.) 
อิฐมอญรู (6.5 x 16 x 4 cm.) 
คอนกรีตบล็อก (39 x 19 x 7 cm.)

1.15
1.25
2.00

43.48
40.00
25.00


โบรชัวร์


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com