Banner_Mortar
You are here:Home/ปูนสำเร็จรูป/งานก่อ/ปูนก่อบล็อคมวลเบา ทีพีไอ (M319)

ปูนก่อบล็อคมวลเบา ทีพีไอ (M319)

ปูนสำเร็จรูป ที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานก่อบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ให้แรงยึดเกาะสูง เหนียวลื่น ก่อง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ทำให้ผนังที่ก่อสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

ข้อมูล
  • วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 
    2 ครั้ง และสารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ที่เพิ่มแรงยึดเกาะทำให้มีความเหนียว ผนังยึดเกาะกันได้ดี มีความแข็งแรงมากขึ้น  เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย ใช้งานเพียงแค่ผสมน้ำให้ตรงตามสัดส่วน ที่กำหนดก็สามารถใช้งานได้ทันที

ขั้นตอนการทำงาน
  1. ราดน้ำบล็อคมวลเบาให้ชุ่มพอประมาณ
  2. ผสมปูน M319 1 ถุง (50 kg) กับน้ำสะอาด ประมาณ 12-13 ลิตร สำหรับการก่อที่ความหนา 3-5 มม. หรือ ผสมน้ำสะอาด ประมาณ 10-11 ลิตร สำหรับการก่อที่ความหนาประมาณ 10 มม.
  3. ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้เหลือก้อนปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ
  4. นำไปใช้ก่อผนังบล็อคมวลเบาได้ตามวิธีการทั่วไป โดยก่อที่ความหนา 3-5 มม. หรือ ความหนาประมาณ 10 มม. ได้ ขึ้นกับความเหมาะสมของบล็อคมวลเบาแต่ละชนิด เช่น บล็อคมวลเบาที่มีมิติแต่ละก้อนแตกต่างกันมาก ต้องก่อโดยใช้ความหนาเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถจัดแนวระดับได้ เป็นต้น
 
ข้อมูลทางเทคนิค
  • การผสม 1 ถุง ใช้น้ำ 9 ลิตร
  • น้ำหนักบรรจุ 50 กก.
ขนาดของบล็อคมวลเบา ความหนาของการก่อ พื้นที่ที่ก่อได้ ต่อปูน 50 กก.

20 cm x 7.5 cm x 60 cm

3-5 มม.

ประมาณ 30 ตร.ม.

20 cm x 7.5 cm x 60 cm

~10 มม.

ประมาณ 10 ตร.ม.


โบรชัวร์


 

  • You didn't pass the NoCaptcha verification.

ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com