Banner_Nano_paint
You are here:Home/สีนาโน/สีสำหรับงานวิจิตรศิลป์/สีรองพื้นทีพีไอวิจิตรศิลป์ NP900

สีรองพื้นทีพีไอวิจิตรศิลป์ NP900

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

เป็นสีเคลือบสูตรน้ำชนิดเข้มข้นแบบมีสี พร้อมใช้งานสามารถปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีโดยทาเพียงชั้นเดียว ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง สำหรับรองพื้นงานทาสีทอง สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำ โดยทาทับบนซีเมนต์ หรือ ไฟเบอร์ซีเมนต์ได้ และยังช่วยเพิ่มคุณสมบัติด้านความคงทนอีกด้วย

ขอบเขตการใช้งาน

  •  ใช้เป็นสีทารองพื้นสำหรับงานทาสีทองบนผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต หรือผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ก่อนลงสีมุกทีพีไอวิจิตรศิลป์ NP901  หรือ สีทีพีไอวิจิตรศิลป์ NP101   ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร  สามารถทาบนพื้นผิวไม้ทั่วไปได้

วิธีการใช้งาน

การเตรียมผิวผนัง

  • กรณีผนังใหม่ ให้เตรียมผิวเหมือนงานทาสีทั่วไป

  • กรณีผนังเก่า ลอกสีเก่าออกให้มากที่สุด ขจัดส่วนที่ไม่แข็งแรง  ถ้ามีรอยตำหนิ เช่น รอยแตกร้าว ผิวขรุขระ หลุดล่อน ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนการทาสี

การใช้งาน
  • คนสีในกระป๋องให้เข้ากัน ไม่จำเป็นต้องผสมน้ำหรือวัสดุอื่นเพิ่มเติม หากต้องการปรับความหนืดให้เหมาะสมกับการทำงาน ให้เติมน้ำได้แต่ไม่ควรเกิน 10%

  • ทาหรือพ่นบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ประมาณ 1 ชั้น

หมายเหตุ
  • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพ่นสีได้ โดยวิธีการใช้งานปรับให้สอดคล้องกับเครื่องพ่นสีแต่ละแบบ

 

ปริมาณการใช้งาน

ขนาดบรรจุ

ทาได้พื้นที่ประมาณ *

1/4 แกลลอน

7 ตร.ม.

1 แกลลอน

28 ตร.ม.

 

                หมายเหตุ : * สำหรับการทา 1 เที่ยว

ระยะเวลาการแห้งตัว

 

แห้งที่ผิว

แห้งทาทับได้

20-30 นาที

1-2 ชั่วโมง

 

 

ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com