Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/งานเกษตรแฟร์ 2561: ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0”

งานเกษตรแฟร์ 2561: ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0”

งานเกษตรแฟร์ 2561: ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0” ทีพีไอนำทัพกระบวนสินค้าคุณภาพร่วมงานมากมาย อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิคสำหรับพืชและสัตว์ ดังนี้

- The Best Bio-Organic Fertilizer

- The Best Wood Vinegar for Organic Plantations

- The Best Soil Improver for Organic Plantations

- The Best Soil and Water Improver for Organic Farms

- The Best Minerals for Organic Livestock Farm

- The Best Synbiotic Supplement for Organic Hoofed Animal Farms

และสินค้ากลุ่มสุขอนามัยชีวภาพ เช่น สบู่เหลวออแกนิค รวมถึงผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูป D.I.Y. เป็นต้น

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

#ซื้อเลย เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือทีพีไอ ณ บูธหมายเลข A12 โซน A หน้าศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 - 20.00 น.