Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/รายละเอียดโครงการ หมู่บ้านบุราสิริ พัฒนาการ

รายละเอียดโครงการ หมู่บ้านบุราสิริ พัฒนาการ

ายละเอียดโครงการ หมู่บ้านบุราสิริ พัฒนาการ

 

โครงการคุณภาพจากแสนสิริ หมู่บ้านบุราสิริ พัฒนาการเป็นหนึ่งในโครงการที่ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ทีพีไอ โพลีน โดยทางโครงการฯได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคา รุ่นลักเชอร์เรียผิวส้ม สีเทามาเลส, สีเทาเมฆา, สีน้ำตาลแทมมารีนและผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ ประเภทไม้เชิงชายทีพีไอ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพทีพีไอ โพลีน ด้วยความใส่ใจทุกรายละเอียดของวัสดุที่เลือกใช้เพื่อตอบสนองทุกความต้องการและตอบใจทย์การใช้งานของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 

 

 

 ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาทีพีไอ โครงการหมู่บ้านบุราสิริ พัฒนาการ

 

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาทีพีไอ โครงการหมู่บ้านบุราสิริ พัฒนาการ