Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/กราบขอบพระคุณ

กราบขอบพระคุณ

ในนามของ บุตร ธิดาและหลาน เจ้าภาพขอขอบพระคุณ บริษัทฯ ตัวแทนบริษัทฯ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ญาติ และมิตรสหายทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในการฟังสวดอภิธรรมทำบุญบำเพ็ญกุศล นำพวงหรีดมาเคารพ ร่วมพิธีกงเต๊ก และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ตลอดจนเดินทางมาร่วมงานฝังศพ ณ สุสานสว่างรัตนตรัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรีของนางบุญศรี เลี่ยวไพรัตน์ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2561