Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/เชิญชมภาพบรรยากาศงาน 'ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561' ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่จังหวัดเชียงใหม่

เชิญชมภาพบรรยากาศงาน 'ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561' ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่จังหวัดเชียงใหม่