ฺBanner_Soap

ทีพีไอ ไบโอแซน

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

ทีพีไอ ไบโอแซน (TPI Bio-San) มีลักษณะเป็นน้ำ สีเข้ม ผลิตจากอินทรีย์ธรรมชาติ เข้มข้ม ด้วยจุลินทรีย์คุณภาพสูงใช้สำหรับบำบัดน้ำเสีย ย่อยกากปฏิกูล ลดยุงและแมลงวัน ลดกลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดจากก๊าซไข่เน่า ก๊าซแอมโมเนีย เป็นต้น

กลุ่มจุลินทรีย์ที่สำคัญ คือ

  1. กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยอินทรีย์สาร เช่น แป้ง ไขมัน โปรตีน เซลลูโลส
  2. กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสารประกอบซัลเฟต
  3. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ขอบเขตการใช้งาน

  1. ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียทั้งแบบบ่อเติมอากาศและไม่เติมอากาศเพื่อ ลดค่า BOD และ COD อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. บำบัดน้ำเสียในฟาร์มปศุสัตว์
  3. ย่อยกากปฏิกูลของเสียในบ่อเกรอะ ทำให้ท่อระบายน้ำไม่อุดตัน
  4. น้ำทิ้งจากโรงชำแหละสัตว์

วิธีการใช้งาน

  • เทลงน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย อัตรา 1-3% ของน้ำในระบบ

  • เทลงบ่อรับน้ำเสีย ในอัตราส่วน 30-50 ลิตรต่อไร่

  • ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 200 ฉีดพ่นให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการกำจัดกลิ่น


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com