Banner_Mortar
You are here:Home/ปูนสำเร็จรูป/งานเฉพาะเจาะจง/ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานผนังเบา (M220)

ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานผนังเบา (M220)

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานผนังเบา

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นปูนสำเร็จรูปใช้สำหรับผสมเม็ดโฟม (EPS) เพื่อใช้ทำผนังที่มีน้ำหนักเบา ให้ คุณสมบัติการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนและเสียง

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้ผสมกับเม็ดโฟม (EPS) และน้ำ ตามอัตราส่วนที่กำหนด สำหรับเทลงในช่องว่างของผนังที่ติดตั้ง Fibre Cement แผ่นเรียบที่เตรียมไว้ เพื่อทำเป็นผนังเบา สามารถใช้ร่วมกับเครื่องพ่นปูนได้

วัตถุดิบ

  • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2547
  • สารเคมีเพิ่มคุณภาพให้คุณสมบัติการอุ้มน้ำ เพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ
  • หินปูนบดละเอียดคัดขนาด

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

  1. การเตรียมผนัง : ทำการติดตั้งโครงผนังเบา โดยใช้ Fibre Cement แผ่นเรียบติดตั้งทั้งสองด้านของผนังให้เหลือช่องว่างตรงกลาง พร้อมเจาะรูด้านบนเพื่อใช้ในการเทปูนสำเร็จรูปผสมเม็ดโฟมเข้าไป ทั้งนี้ความหนาและวิธีการให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต Fibre Cement
  2. ผสมปูนสำเร็จรูปสำหรับงานผนังเบา 1 ถุง (50 kg) กับเม็ด EPS โฟมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-5 มม. จำนวน 64 ลิตร และน้ำสะอาด 16-17 ลิตร ปั่นผสมด้วยเครื่องให้เข้ากัน
  3. ใช้เครื่องพ่นปูน ฉีดปูนสำเร็จรูปผสมโฟมที่ได้ลงไปในช่องว่างของผนัง Fibre Cement ที่เตรียมไว้
  4. ทำความสะอาดตกแต่งตามวิธีการที่แนะนำโดยผู้ผลิต Fibre Cement ต่อไป

ปริมาณการใช้

       ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานผนังเบา 500 kg (จำนวน 10 ถุง ถุงละ 50 kg ) กับเม็ด EPS โฟมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-5 มม. จำนวน 640 ลิตร และน้ำสะอาด 150 ลิตร  เมื่อผสมเป็นปูนสำเร็จรูปผสมเม็ดโฟม แล้วจะมีปริมาตรประมาณ   1  ลูกบาศก์เมตร


>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com