Print this page

ปูนปั้นสำเร็จรูป ทีพีไอ (M900)

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา >> (ขนาด 20กก.) (ขนาด 5กก.) (ขนาด 1กก.) (ขนาด 0.5กก.)

 

 

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนปั้นสำเร็จรูปสำหรับงานปูนปั้น  M900

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นปูนสำเร็จรูป (Dry Mixed Mortar) เหมาะสำหรับงานปั้น ตกแต่ง ปั้นลวดลาย ฯลฯ สามารถผสมน้ำ แล้วใช้งานได้ทันที สะดวก รวดเร็ว แข็งแรง ทนทาน เพราะผ่านการทดสอบโดยช่างปั้นมืออาชีพ โดยมีคุณสมบัติที่สามารถทำงานปั้นได้ดีตามความต้องการสำหรับงานปูนปั้น ลดเวลาการเตรียมปูน มีความละเอียดสูง ใช้ง่าย ลดความเสี่ยงเรื่องสัดส่วนผสมได้เป็นอย่างดี

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้ผสมน้ำให้ได้ความข้นเหลวเหมาะสม สำหรับงานปั้นปูนทั่วไป สามารถใช้ในงานปั้นลอยตัว นูนสูง หรือนูนต่ำได้

วัตถุดิบ

 • ปูนเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15 เล่ม 1-2555
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
 • สารเคมีเพิ่มคุณภาพให้คุณสมบัติการอุ้มน้ำ
 • สารเคมีเพิ่มคุณภาพให้คุณสมบัติการเพิ่มแรงยึดเกาะ และลดความเปราะ
 • สารเพิ่มคุณภาพประเภทเส้นใยสังเคราะห์ เพื่อเพิ่มความทนทาน                                 

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ควรขึ้นโครงสร้างด้วยปูนทราย (ปูนซีเมนต์ทีพีไอเขียวผสมทราย)
 2. ผสมปูนปั้น ทีพีไอ M900 1 ถุง (20 ก.ก.) กับน้ำสะอาด 4.5 ลิตรโดยน้ำหนัก หรือ 3 : 0.5 โดยปริมาตร นวดผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 3. นำไปใช้งานปูนปั้นตามขั้นตอนการปั้นทั่วไป

หมายเหตุ

 • กรณีงานปั้นที่มีลวดลายหรือเป็นโครงสร้างที่หนา ควรมีการทำโครงของตัวงานก่อนโดยใช้ปูนปั้น M900 ที่ผสมให้เนื้อข้นกว่าปกติ หรืออาจใช้ปูนซีเมนต์อื่นที่เหมาะสมก็ได้
 • หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 4 ชั่วโมง
 • กองเก็บในที่แห้ง ป้องกันการสัมผัสความชื้น และละอองน้ำ
 • ปูนปั้นสำเร็จรูปที่เปิดถุงแล้วใช้ไม่หมด ให้ปิดปากถุงให้สนิทก่อนนำไปกองเก็บ


>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com