Print this page

ปูนก่อบล็อคมวลเบา ทีพีไอ (M319)

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนก่อคอนกรีตมวลเบา M319  

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่อบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ  ให้แรงยึดเกาะสูง
เหนียวลื่น ก่อง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ทำให้ผนังก่อ ได้แนวระดับสวยงามแข็งแรง ทนทาน

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้ก่อผนังบล็อคมวลเบา เช่น บล็อคมวลเบาแบบ CLC หรือ แบบ Auto clave  ตาม มอก. 1505-2541

วัตถุดิบ

  • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2555
  • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
  • สารเพิ่มคุณภาพ เพิ่มแรงยึดเกาะและการอุ้มน้ำ

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

  1. ราดน้ำบล็อคมวลเบาให้ชุ่มพอประมาณ
  2. ผสมปูน M319 1 ถุง (50 kg) กับน้ำสะอาด ประมาณ 12-13 ลิตร สำหรับการก่อที่ความหนา 3-5 มม. หรือ ผสมน้ำสะอาด ประมาณ 10-11 ลิตร สำหรับการก่อที่ความหนาประมาณ 10 มม.
  3. ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้เหลือก้อนปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ
  4. นำไปใช้ก่อผนังบล็อคมวลเบาได้ตามวิธีการทั่วไป โดยก่อที่ความหนา 3-5 มม. หรือ ความหนาประมาณ 10 มม. ได้ ขึ้นกับความเหมาะสมของบล็อคมวลเบาแต่ละชนิด เช่น บล็อคมวลเบาที่มีมิติแต่ละก้อนแตกต่างกันมาก ต้องก่อโดยใช้ความหนาเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถจัดแนวระดับได้ เป็นต้น

 

ข้อมูลการใช้งาน                        

ขนาดของบล็อคมวลเบา

ความหนาของการก่อ

พื้นที่ที่ก่อได้ ต่อปูน 50 กก.

20 cm x 7.5 cm x 60 cm

3-5 มม.

ประมาณ 30 ตร.ม.

20 cm x 7.5 cm x 60 cm

~10 มม.

ประมาณ 10 ตร.ม.


>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com