Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวดีสำหรับทุกท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิคทีพีไอ กลับมาพบกับโปรโมชั่น “ซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิคทีพีไอ แลกรับรางวัลใหญ่ ปี 62”

ข่าวดีสำหรับทุกท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิคทีพีไอ กลับมาพบกับโปรโมชั่น “ซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิคทีพีไอ แลกรับรางวัลใหญ่ ปี 62”

ข่าวดีสำหรับทุกท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิคทีพีไอ กลับมาพบกับโปรโมชั่น “ซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิคทีพีไอ แลกรับรางวัลใหญ่ ปี 62”

พร้อมสินค้ามากมายให้ท่านเลือกแลกคะแนนสะสม ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์ไซค์ Honda Wave หรือ โน้ตบุ๊ค

โดยสามารถสะดมยอดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ

*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ภาพตามรายละเอียดข้างต้น ใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น)

**ของรางวัลตามรายละเอียดข้างต้น เป็นรายการที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรุ่น บริษัทฯ จะจัดหาของรางวัลที่เทียบเท่าทดแทนให้กับลูกค้าต่อไป

***ของรางวัลไม่สามารถนำมาแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้