Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ Biosan ในการปรับสภาพน้ำชะขยะ

การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ Biosan ในการปรับสภาพน้ำชะขยะ

การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ Biosan ในการปรับสภาพน้ำชะขยะ โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทสรุป

ผลิตภัณฑ์ Biosan เป็นสารชีวภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการนามาใช้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ สำหรับการปรับสภาพน้ำชะขยะในงานสิ่งแวดล้อม จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ Biosan มีจุดเด่นของการใช้งานดังต่อไปนี้:
- สามารถช่วยลดกลิ่นเหม็นของน้ำชะขยะร่วมกับการเติมอากาศอย่างเพียงพอ
- สามารถช่วยลดค่าสารอินทรีย์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในรูป BOD และไนโตรเจนในรูป TKN-nitrogen (สารอินทรีย์ไนโตรเจนรวมกับแอมโมเนียไนโตรเจน) ของน้ำชะขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้ Biosan ร่วมกับการเติมอากาศที่เพียงพอ
- ไม่มีผลกระทบกับค่าพีเอชของตัวอย่างน้ำชะขยะที่ทดสอบ


นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ Biosan ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Turbo dolomite และถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) เพื่อลดค่าสีและสารอินทรีย์ย่อยสลายยากทางชีวภาพที่หลงเหลือในน้ำทิ้งของน้ำชะขยะได้อีกด้วย
สาหรับผลผลิตที่ได้ของน้าทิ้งหลังจากการบำบัดน้ำชะขยะโดยใช้สารชีวภัณฑ์ Biosan พบว่ามีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก กล่าวคือ อาจจะนำไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพเข้มข้นที่นำไปผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:15 - 1:20 เท่าสำหรับพืชได้ เนื่องจากมีค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส สูง และมีค่าโลหะหนักในน้ำทิ้งน้อย

 

ประโยชน์มากมายขนาดนี้ พลาดไม่ได้แล้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้เลยที่นี่ คลิก

 

ดาว์โหลดเอกสารได้ที่นี่ รายงานโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย