Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/รายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาด/ซื้อผลิตภัณฑ์สีนาโนฯ ทีพีไอ รับฟรี ชุดสว่านปั่นสี

ซื้อผลิตภัณฑ์สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ รับฟรี ชุดสว่านปั่นสี 

 

ซื้อผลิตภัณฑ์สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ ประเภทผง NP100S สีทารองพื้น , NP100SW สีทารองพื้น,  NP200 สีทากันซึม, NP300 สีทารองพื้นเคลือบแข็ง (Flooring) และสีน้ำทุกประเภท  ขนาดใดก็ได้ สะสมยอดครบ 3 ตัน รับฟรี ชุดสว่านปั่นสี จำนวน 1 ชุด 

ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการ     ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทีพีไอ ที่มียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ ที่ร่วมรายการตามรายละเอียดข้างต้นครบตามกำหนดเท่านั้น 

ระยะเวลาร่วมรายการ    วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าของแถมจะหมด

หมายเหตุ
- ของรางวัลไม่สามารถนำมาแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้าโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า