You are here:Home/ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยชีวภาพ/Bio Knox/Bio Knox ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียม & วิตามินซี Plus ชนิดฝากด

Bio Knox ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียม & วิตามินซี Plus ชนิดฝากด

>>คลิกเพื่อตรวจสอบราคา<<

 

ข้อมูลทางเทคนิคผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียม & วิตามินซี Plus ชนิดฝากด

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคุณภาพสูง ชนิดผง ผ่านกรรมวิธีการสเตอริไลส์ (Sterilization) ควบคุมขั้นตอนการผสมและบรรจุภายใต้ระบบ Clean Room ที่สะอาด ทันสมัย และได้มาตรฐานจึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถออกฤทธิ์ในการยับยั้งและควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส

 

ส่วนประกอบสำคัญ

  1. Natural Calcium Compound - ช่วยในการแข็งตัวตามปกติของเลือด
  2. วิตามินซี - ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระ
  3. ผงสมุนไพร (สำหรับรสขิง)

 

วิธีรับประทาน

BIO KNOX 1 ฝา ต่อน้ำ 1 ขวด (350-600 ml) ดื่มวันละ 1 ครั้งหลังอาหาร

 

วิธีเก็บรักษา เก็บในที่ร่มและแห้ง

 

อย. 19-1-14663-5-0005 (รสส้ม)

อย. 19-1-14663-5-0006 (รสขิง)

 

 

   


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

More in this category: « Bio Knox