Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัด “นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง เขตพระนคร

ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ มีผลงานปูนปั้นฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมไปถึงผลงานของศิลปินที่ชนะการประกวดปูนปั้นยอดเยี่ยมครั้งนี้ทั้ง 4 ประเภท ในหัวข้อ “คำสอนของพ่อหลวง” ได้แก่

ประเภทที่ 1 ปั้นปูนสด เรื่อง พระสุธนมโนราห์ ผลงานของ ทศพล พันธุ์สำลี

ประเภทที่ 2 ปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ เรื่อง ความสามัคคีคือพลังของชาติ ผลงานของ ภาณุพัฒน์ วิบูลรุ่งเรือง

ประเภทที่ 3 ผลงานสำเร็จรูป เรื่อง ชนเผ่าในสยามประเทศ ผลงานของ พฤกษ์ โตหมื่นไว

ประเภทที่ 4 เยาวชน ปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ เรื่อง คำสอนของพ่อหลวง ผลงานของ อานนท์ สุพรรณนอก

 

นอกจากนี้ ยังมีผลงานของผู้เข้าประกวดรวมกว่า 70 ชิ้น สำหรับ “นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” จะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 4 -29 มกราคม 2561 เวลา 09.00–16.00 น. (ปิดทุกวันอาทิตย์) ณ ห้องจัดแสดงผลงาน ชั้น 2 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง เขตพระนคร สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-6238790-5

 

 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน (มหาชน) จำกัด ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก World Cement Association (WCA)

World Cement Association (WCA) องค์กรอุตสาหกรรมปูนซีเมต์ระดับโลก เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรจดทะเบียนตามกฎหมายประเทศอังกฤษ เพื่อดำเนินการและประสานงานกับกลุ่มสมาชิกทั่วโลกให้ทำงานตามมาตราฐานระดับโลกและส่งเสรมพัฒนาอุตาสหกรรมปูนซีเมนต์และปูนเม็ดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ทีพีไอ โพลีน (มหาชน) จำกัด ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก  World Cement Association (WCA) อย่างเป็นทางการ วันที่ 28 December 2017

 

INSIDE BUSINESS NEWS CEO TALK สัมภาษณ์ คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์

โครงการ Architecture design contest 2018


โครงการ Architecture design contest 2018

การประกวดแข่งขันการออกแบบ เพื่อช่วยให้นิสิต/นักศึกษาเกิดความตื่นตัว และได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯอย่างเหมาะสม สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการออกแบบผลงานส่งเข้าประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท ทั้งนี้ หลังจบการประกวด ทางบริษัทฯ

จะได้นำแบบบ้าน ที่ผ่านรอบคัดเลือกทั้งหมด จานวน 10 ผลงาน ไป เผยแพร่งานออกแบบให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจนาไปปรับใช้ อันจะเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

 

รายละเอียด | ใบสมัคร

 


 

วันและเวลา ประกาศผลงานที่เข้ารอบ  10 แบบสุดท้าย

       รอบการคัดเลือก

  • แจ้งผลการตัดสินผลงานผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ผลงาน ภายใน วันที่ 2 มีนาคม 2561
  • และเชิญโหวตแบบยอดนิยม 5 อันดับตั้งแต่วันที่ 2-21 มีนาคม 2561 ทาง https://www.facebook.com/TPIPolene/

* หมายเหตุสำหรับ 10 แบบที่ผ่านเข้ารอบทางบริษัทจะมี email แจ้งกลับไปภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 อีกครั้งนึง