Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มตรา TPIPL ขนาด 600ml. จำนวน 12,000 ขวด

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มตรา TPIPL ขนาด 600ml. จำนวน 12,000 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเหตุการณ์ #สันเขื่อนแตก ที่ สปป.ลาว โดยผ่าน #กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

 

 

 

กราบขอบพระคุณ

ในนามของ บุตร ธิดาและหลาน เจ้าภาพขอขอบพระคุณ บริษัทฯ ตัวแทนบริษัทฯ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ญาติ และมิตรสหายทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในการฟังสวดอภิธรรมทำบุญบำเพ็ญกุศล นำพวงหรีดมาเคารพ ร่วมพิธีกงเต๊ก และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ตลอดจนเดินทางมาร่วมงานฝังศพ ณ สุสานสว่างรัตนตรัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรีของนางบุญศรี เลี่ยวไพรัตน์ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2561

TPIPL คาดรายได้ปี 2561 เติบโต 15-20% พร้อมบันทึกกำไรจากการดำเนินธุรกิจ

นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน กล่าวว่า บริษัทคาดว่ารายได้จากการขายในปี 2561จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 33,500 - 35,000 ล้านบาท เติบโต 15 - 20% จากประมาณ 29,000 ล้านบาทในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยคาดว่ารายได้จากการขายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างของบริษัท จะเพิ่มขึ้นตามตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศ ที่จะเติบโตต่อเนื่องจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบคมนาคมของภาครัฐอันได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ  รถไฟความเร็วสูง และรถไฟรางคู่ เพื่อเชื่อมต่อตามหัวเมืองใหญ่ และภูมิภาค การขยายมอเตอร์เวย์ และถนนในภูมิภาคต่างๆ  การขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2  สนามบินอู่ตะเภา  การก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในเขต 3 จังหวัดซึ่งได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราเพื่อรองรับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเอกชนลงทุนก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมเป็นจำนวนมากในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

นายประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า TPIPP ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ COD โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (TG6-70MW) นำมารวมกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง (TG4-30MW) เพื่อขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า      ฝ่ายผลิต ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 90MW โดยได้รับ Adder 3.50 บาทต่อหน่วย เพิ่มเติมจากค่าไฟฐานในปัจจุบันที่ประมาณ 2.94 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 7 ปี  รวมทั้งการ COD โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน-เชื้อเพลิงขยะ (TG7-70MW) และโรงไฟฟ้าถ่านหิน (TG8-150MW) เพื่อขายไฟฟ้าให้บริษัท

อนึ่งราคาหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 2.61 บาท โดยปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน TPIPP จำนวน 5,899,999,300 หุ้น หรือ 70.24% และบันทึกบัญชีหุ้นดังกล่าวในราคาทุนหุ้นละ 1 บาท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้น TPIPP ที่ราคาประมาณหุ้นละ 7 บาท ส่งผลให้บริษัทมีมูลค่าเงินลงทุนในหุ้น TPIPP เพิ่มขึ้น ประมาณ 35,400 ล้านบาท โดยมูลค่าเพิ่มดังกล่าว ส่งผลให้มูลค่าหุ้น TPIPL มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกประมาณหุ้นละ 1.70 บาท แต่บริษัทยังมิได้บันทึกบัญชีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวในงบการเงินของบริษัทโดยได้บันทึกบัญชีหุ้นดังกล่าวในราคาทุนหุ้นละ 1 บาท (ตามที่มูลค่าตราไว้)

รายละเอียดโครงการ หมู่บ้านบุราสิริ พัฒนาการ

ายละเอียดโครงการ หมู่บ้านบุราสิริ พัฒนาการ

 

โครงการคุณภาพจากแสนสิริ หมู่บ้านบุราสิริ พัฒนาการเป็นหนึ่งในโครงการที่ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ทีพีไอ โพลีน โดยทางโครงการฯได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคา รุ่นลักเชอร์เรียผิวส้ม สีเทามาเลส, สีเทาเมฆา, สีน้ำตาลแทมมารีนและผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ ประเภทไม้เชิงชายทีพีไอ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพทีพีไอ โพลีน ด้วยความใส่ใจทุกรายละเอียดของวัสดุที่เลือกใช้เพื่อตอบสนองทุกความต้องการและตอบใจทย์การใช้งานของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 

 

 

 ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาทีพีไอ โครงการหมู่บ้านบุราสิริ พัฒนาการ

 

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาทีพีไอ โครงการหมู่บ้านบุราสิริ พัฒนาการ

 

 

ขอเชิญร่วมโหวตผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 คน "Architecture Design Contest 2018" under concept of Tropical Modern House Style

กติกาและรายละเอียดของการโหวต

- การเปิดโหวตรางวัล Popular Vote สามารถโหวตได้ทาง https://www.facebook.com/TPIPolene/  ตั้งแต่ วันที่ 2-21 มีนาคม 2561 เท่านั้น (หลังจากวันที่ 21 มีนาคม 2561 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่นับคะแนนเพิ่ม)

- ผู้มีคะแนน Like & Share สูงสุด5อันดับ

(*ผู้โหวตจะต้อง Like and Follow (see first) FB: TPIpolene และ Share แบบ Public)

 

รางวัล:

- Popular Vote 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท (รางวัลสำหรับเจ้าของผลงานที่ได้รับ Like & Share เท่านั้น)

 

รายชื่อผู้เข้ารอบ 10 คน มีดังนี้

1 นางสาว อาศยา พักตร์วงศ์กุล ชื่อผลงาน: บ้านช่อง ชื่อสถาบัน: สถาบันเทคโนลียีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 


2 นาย ชนวีร์ สิทธิศรีจันทร์ ชือผลงาน: บ้านร่มไม้ใหญ่ ชื่อสถาบันมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

 


3 นาย ธัชพล ใจคำ ชื่อผลงาน: ธรรมะ-ดา ชื่อสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


4 นาย ประสิทธิ์ สุขเจริญ ชื่อผลงาน: IN THE COURT YARD ชื่อสถาบัน: ชื่อสถาบัน: ชื่อสถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


5 นาย ธนพล ลิ่มถาวรศิริพงศ์ ชือผลงาน: GREY SPACE HOUSE ชื่อสถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


6 นาย นัฐพงษ์ ประสิทธิ์ผล ชือผลงาน: SPACE 2(TO)Flaws-House ชื่อสถาบัน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


7 นาย ปริญญา เนตรคำ ชื่อผลงาน: ENCLOSE HOUSE ชื่อสถาบัน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น


8 นาย อธิป ชุ่มชื่น ชื่อผลงาน: BUFFER COMFORTABLE ชื่อสถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


9 นางสาว ชนม์นิภา เจิมจาตุผล ชื่อผลงาน: โฮม ชื่อสถาบัน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น


10 นาย นนท์พิสุทธิ์ หงษ์ทอง ชื่อผลงาน: IN HOME ชื่อสถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


 

หมายเหตุ: บ.ฯ สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.tpipolene.co.th

สอบถามเพิ่มเติม: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทร.089-030-9909