You are here:Home/งาน DIY/Displaying items by tag: DIY

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา(ขนาด20กก.)

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา(ขนาด5กก.)

กาวซีเมนต์สำหรับติดกระเบื้อง ปูพื้นหรือบุผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้แรงยึดเกาะสูง มีเวลาในการใช้งานหลังผสม และระยะเวลาในการจัดตกแต่งกระเบื้องได้พอเหมาะ สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย มีให้เลือกทั้งขนาดถุงบรรจุ 20 กก. และ 5 กก. 

ข้อมูล
 • วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง และสารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ และเพิ่มแรงยึดเกาะ จึงลดปัญหาการหลุดล่อนของกระเบื้อง และแห้งตัวได้อย่างเหมาะสม ทำให้มีเวลาในการปรับแนวกระเบื้องมากขึ้น
ข้อแนะนำ
 • หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน  2 ชม.
 • สถานที่กองเก็บควรอยู่ในบริเวณพื้นที่แห้ง ไม่อับชื้น
 • เมื่อกาวซีเมนต์เหลือจากการใช้งาน ควรปิดปากถุงให้สนิท
ขั้นตอนการทำงาน
 • ทำความสะอาดผนังหรือพื้นที่ต้องการจะติดกระเบื้อง พรมน้ำรอให้หมาด
 • ผสมกาวซีเมนต์ ทีพีไอ M500 กับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน กาวซีเมนต์ 1 ถุง (20 กก.) ใช้น้ำ 4.8 ลิตร ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียว สามารถนำไปใช้งานได้ทันที
 • ปาดกาวซีเมนต์ ทีพีไอ M500 บนพื้นที่ที่ต้องการจะปูกระเบื้อง หนาประมาณ 5 มม. ใช้เกรียงหวีฉาบให้เป็นร่องทำมุม 45 องศา กับพื้นผิว
 • ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้นที่เตรียมไว้ กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น
 • จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม และทำความสะอาดผิวกระเบื้องทันทีที่มีคราบปูนติดอยู่
ข้อมูลทางเทคนิค
 • การผสม 1 ถุง ใช้น้ำ 4.8 ลิตร
 • น้ำหนักบรรจุ 20 กก.
ความหนาของกาวซีเมนต์ (มม.) กาวซีเมนต์ 1 ถุง 20 กก. ติดกระเบื้องได้พื้นที่ (ตร.ม.) ปริมาณการใช้งานในพื้นที่ต่อ 1 ตร.ม. (กก.)

5

8.9

2.5

 


โบรชัวร์


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา(ขนาด20กก.)

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา(ขนาด5กก.)

เป็นกาวซีเมนต์ชนิดพิเศษ มีความยืดหยุ่นและแรงยึดเกาะสูง สำหรับติดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้อัดซีเมนต์ เพื่อทำเป็นผนังเบา กันเสียง และลดความร้อน  มีเวลาในการใช้งานหลังผสมและระยะเวลาในการตกแต่ง แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์และไม้อัดซีเมนต์ได้นาน  สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย 

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน
 1. ทำความสะอาดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ กระเบื้องแผ่นเรียบหรือลอนคู่ ซึ่งเป็นวัสดุที่ต้องการให้ยึดติดกัน โดยขจัดฝุ่นและสิ่งที่อาจจะมีผลต่อการยึดเกาะ
 2. ผสมกาวซีเมนต์แรงยึดเกาะสูง ชนิดพิเศษ M502 1 ถุง (1กก.) ต่อน้ำ 0.4 ลิตร ปั้นผสมกันให้เป็นเนื้อเดียว
 3. ทาบางๆหนาประมาณ 0.1-0.3 มม. บนแผ่นวัสดุที่ต้องการให้ยึดติดกัน
 4. กดหรือใช้ค้อนยางเคาะแผ่นวัสดุที่ต้องการให้ยึดติดกันให้แน่น
ขอบเขตการใช้งาน
 • ใช้สำหรับงานติดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และไม้อัดซีเมนต์
วัตถุดิบ
 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2555
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
 • สารเพิ่มคุณภาพ เพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ
ขั้นตอนการทำงาน
 1. ทำความสะอาดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ กระเบื้องแผ่นเรียบหรือลอนคู่ ซึ่งเป็นวัสดุที่ต้องการให้ยึดติดกัน โดยขจัดฝุ่นและสิ่งที่อาจจะมีผลต่อการยึดเกาะ
 2. ผสมกาวซีเมนต์แรงยึดเกาะสูง ชนิดพิเศษ M502 1 ถุง (1กก.) ต่อน้ำ 0.4 ลิตร ปั้นผสมกันให้เป็นเนื้อเดียว
 3. ทาบางๆหนาประมาณ 0.1-0.3 มม. บนแผ่นวัสดุที่ต้องการให้ยึดติดกัน
 4. กดหรือใช้ค้อนยางเคาะแผ่นวัสดุที่ต้องการให้ยึดติดกันให้แน่น
ข้อมูลทางเทคนิค
 • การผสม 1 ถุง ใช้น้ำ 0.4 ลิตร
 • น้ำหนักบรรจุ 1 กก.
ความหนาในการฉาบ (มม.) ปูน 1 ถุง ฉาบได้พื้นที่ (ตร.ม.) ปริมาตรผงปูน (กก.)

1-3

1

1.7


โบรชัวร์


 

ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา(ขนาด20กก.)

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา(ขนาด5กก.)

เป็นปูนกาวสำหรับติดกระเบื้อง ปูพื้นหรือปูผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีแรงยึดเกาะสูง เหมาะสำหรับกระเบื้องที่มีขนาดใหญ่ และกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ สามารถยึดเกาะบนผิวคอนกรีตมันได้ มีเวลาในการใช้งาน หลังผสม และระยะเวลาในการตกแต่งกระเบื้องได้นาน สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  

ขอบเขตการใช้งาน
 • ใช้สำหรับงานปูกระเบื้อง ทั้งกระเบื้องปูพื้นหรือปูผนัง ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร  ใช้ได้กับกระเบื้องดินเผา กระเบื้องคอนกรีต หินอ่อนหรือ หินแกรนิต  สามารถปูบนพื้นคอนกรีตผิวมันได้     
วัตถุดิบ
 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2555
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
 • สารเพิ่มคุณภาพ เพิ่มแรงยึดเกาะสูง
งานปูกระเบื้อง : วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน
 1. ทำความสะอาดผนังที่ต้องการจะปูกระเบื้องโดยไม่ให้มีฝุ่น  คราบน้ำมัน  สี  สารเคมี  หรือสิ่งซึ่งมีผลต่อการยึดเกาะ กรณีผนังเป็นกระเบื้องเดิม  ต้องมั่นใจว่าผนังมีความแข็งแรงมากพอ กระเบื้องยังคงยึดติดแน่น ไม่มีรอยแตกร้าว ถ้าผนังมีคุณสมบัติไม่ดีพอต้องมีการเตรียมผนังด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนการปูกระเบื้อง 
  **กรณีพื้นหรือผนังไม่ได้แนวระดับ ต้องทำการฉาบหรือเทปูนเพื่อปรับให้ได้ระดับก่อนการปูกระเบื้อง
 2. ผสมกาวซีเมนต์กับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน กาวซีเมนต์พิเศษ  1  ถุง (5 กก.)  ต่อน้ำ  0.9-1  ลิตร  ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 3. ปาดกาวซีเมนต์พิเศษบนพื้นที่ต้องการจะปูกระเบื้อง หนาประมาณ  5  มม.   จากนั้นใช้เกรียงหวีฉาบให้เป็นร่อง ทำมุม 45o  กับพื้นผิว
 4. ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้นที่เตรียมไว้  กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น
 5. จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม 
  หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม.
ความหนาของปูน  (มม.) พื้นที่ที่ได้ ต่อปูน  20  ก.ก. ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1  ตร.ม.

5

8 ตร.ม.

2.5 กก.


โบรชัวร์


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา(ขนาด20กก.)

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา(ขนาด5กก.)

กาวซีเมนต์ชนิดแรงยึดเกาะสูง  เป็นกาวซีเมนต์สำหรับติดกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด รวมทั้งโมเสคแก้ว กระเบื้องแก้ว คิ้วกระจก หินอ่อนหรือหินแกรนิต มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถปูทับผิวคอนกรีตขัดมัน  ไม้อีดซีเมนต์  วัสดุผิวเรียบและสามารถปูทับบนผนังกระเบื้องเดิมที่ไม่ดูดซึมน้ำได้ โดยไม่ต้องสกัดออกหรือทุบทิ้ง มีเวลาใช้งานหลังผสม และระยะเวลาในการตกแต่งกระเบื้องได้นาน สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย มีให้เลือกทั้งขนาดถุงบรรจุ 20 กก. และ 5 กก.

ข้อมูล
 • วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด และสารเคมีคุณภาพสูง มีคุณสมบัติในการเพิ่มแรงยึดเกาะเป็นพิเศษ

ข้อแนะนำ
 • หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน  2 ชม.
 • สถานที่กองเก็บควรอยู่ในบริเวณพื้นที่แห้ง ไม่อับชื้น
 • เมื่อกาวซีเมนต์เหลือจากการใช้งาน ควรปิดปากถุงให้สนิท
ขั้นตอนการทำงาน
 • ทำความสะอาดพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้องโดยไม่ให้มีฝุ่น คราบน้ำมัน สี สารเคมีหรือสิ่งซึ่งมีผลต่อการยึดเกาะ กรณีพื้นหรือผนังเป็นกระเบื้องเดิมต้องมั่นใจว่ามีความแข็งแรงมากพอ กระเบื้องยังคงยึดติดแน่น ไม่หลุดล่อน ถ้าพื้นหรือผนังมีคุณสมบัติไม่ดีพอ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนการปูกระเบื้อง
 • ผสมกาวซีเมนต์ทีพีไอ M 501 กับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 ถุง (20 กก.) ต่อน้ำ 4 ลิตร ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 • ปาดกาวซีเมนต์ทีพีไอ M 501 บนพื้นที่ที่ต้องการจะปูกระเบื้องหนาประมาณ 5 มม. จากนั้นใช้เกรียงหวีฉาบให้เป็นร่องทำมุม 45 องศากับพื้นผิว
 • ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้น ที่เตรียมไว้กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น
 • จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม และทำความสะอาดผิวกระเบื้องที่มีคราบปูนติดอยู่
ข้อมูลทางเทคนิค
 • การผสม 1 ถุง ใช้น้ำ 4 ลิตร
 • น้ำหนักบรรจุ 20 กก.
ความหนาของกาวซีเมนต์ (มม.) กาวซีเมนต์ 1 ถุง 20 กก. ติดกระเบื้องได้พื้นที่ (ตร.ม.) ปริมาณการใช้งานในพื้นที่ต่อ 1 ตร.ม. (กก.)

5

8.9

2.5


โบรชัวร์


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา 

เป็นกาวโพลียูรีเทน 2 องค์ประกอบชนิดแรงยึดเกาะสูงพิเศษ ใช้ติดไฟเบอร์ซีเมนต์กับผนังปูน หรือพื้นผิวเหล็ก มีความแข็งแรง เซ็ตตัวแห้งเร็ว แรงยึดเกาะสูง ใช้ยึดติดได้ดีทั้งไฟเบอร์ซีเมนต์ คอนกรีต ปูนและโลหะ C-line

ขอบเขตการใช้งาน

ใช้ติดไฟเบอร์ซีเมนต์กับคอนกรีต โลหะ C-line หรือ ปูน

วิธีการใช้งาน

1.    ผสมกาว M612 ระหว่าง Part A และ Part B ในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ให้เข้ากันดีด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
2.    ปาดกาว M612 ที่ผสมเข้ากันแล้ว บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ต้องการติด หรือบนโครง C-line ตามแต่ความเหมาะสมของแต่ละกรณี
3.    นำแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ติดกาวแล้วไปติดกับผนัง และกดให้แน่น ยึดไว้อย่างน้อย 15 นาที
4.     หากเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักมาก แนะนำให้ใช้วัสดุค้ำยันระหว่างที่กาวแห้งตัว

ข้อควรระวัง

-    ขั้นตอนการผสม Part A และ Part B ให้เป็นเนื้อเดียวกันมีความสำคัญมาก หากผสมเข้ากันไม่ดีจะส่งผลต่อการยึดเกาะระหว่างกาวและพื้นผิว อาจส่งผลต่อการหลุดลอกและล่อนได้
-    พื้นผิวที่ต้องการติดกาวโพลียูรีเทนต้องแห้ง แข็งแรง และปราศจากฝุ่น เพราะความชื้นและฝุ่นจะทำให้กาวหลุดล่อนได้ง่าย หากพื้นผิวไม่แข็งแรงพอควรทาด้วย NP301P เพื่อเตรียมพื้นผิวให้เหมาะสมก่อน
-    ควรประมาณปริมาณกาวที่จะผสมให้พอดีกับที่จะสามารถทำงานได้ทันภายใน 10 นาที เมื่อผสม Part A และ Part B แล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 10 นาที

วัตถุดิบ

โพลิยูรีเทน 2 องค์ประกอบ (Part A : Polymer และ Part B : Hardener)

 ปริมาณการใช้งาน

ขนาดบรรจุภัณฑ์

น้ำหนักบรรจุ

อัตราส่วนผสม

ทาได้พื้นที่ประมาณ*

Part A

Part B

Part A

Part B

300 ml

0.29 kg

0.16 kg 2 : 1

0.46 ตารางเมตร

1 gallon

3.6 kg

2.0 kg 2 : 1

5.8 ตารางเมตร

Item Part A Part B
Flow < 2 mm -
Density 1.68 g/ml 1.14 g/ml
Application temperature 25 – 40 ?C 25 – 40 ?C


 โบรชัวร์ 


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

Mixed Hydraulic Cement ที่มีคุณสมบัติการเซ็ตตัวเร็วมาก สามารถเซ็ตตัวทั้งในน้ำหรือในอากาศได้ภายในเวลา 3-5 นาที ใช้สำหรับซ่อมแซมรอยแตกร้าว รอยรั่วซึมของน้ำ ผนังคอนกรีต สระว่ายน้ำ สามารถซ่อมได้ขณะที่น้ำกำลังไหลอยู่ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานซ่อมที่ต้องการให้สามารถใช้งานได้เร็ว เช่น งานซ่อมทางเดิน ผนังคอนกรีต หรือใช้สำหรับงานยึดสลัก หรือน็อตให้ฝังติดในเนื้อคอนกรีต เป็นต้น

วิธีการใช้ Water Plug Cement
 • กรณีซ่อมแซมรอยรั่ว 
  ขณะน้ำกำลังไหล ให้กำปูนที่ผสมเสร็จแล้วไว้ในอุ้งมือ เมื่อรู้สึกว่าปูนเริ่มเซ็ตตัว ให้อุดปูนเข้าไปในรอยรั่ว กดทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที จากนั้นตกแต่งผิวงานให้เรียบร้อย

 • กรณีซ่อมแซมรอยแตกร้าวของคอนกรีต 
  ให้ใช้เกรียงปาดปูนไปยังรอยแตกร้าวของคอนกรีต แล้วทำการตกแต่งให้เรียบร้อยก่อนที่ปูนจะเซ็ตตัว และควรมีการบ่มโดยใช้น้ำพรม หรือใช้ผ้าเปียกวางทับไว้อย่างน้อยประมาณ 3 ชม.

 • กรณีงานยึดสลัก หนือน็อตในเนื้อคอนกรีต 
  เมื่อตกแต่งรูที่จะฝังสลัก หรือน็อตเสร็จแล้ว ควรให้มีระยะช่องว่างสลัก หรือน็อตกับเนื้อคอนกรีตอย่างน้อย 1 ซม. จากนั้นอุดปูนที่ผสมแล้วลงไปให้เต็มช่องโดยใช้เกรียงอุดให้แน่น  โดยพยายามทำให้เรียบร้อยก่อนที่ปูนจะเซ็ตตัว

ขั้นตอนการทำงาน
 • สกัดตกแต่งผิวงานที่จะซ่อมให้เรียบ ขจัดเม็ดหิน เศษปูนที่ไม่แข็งแรงออกให้หมด ควรให้เป็นร่องบากอย่างน้อย 1 ซม. ทำความสะอาดด้วยน้ำ ให้ผิวงานอิ่มตัวก่อนซ่อม
 • ผสมปูนกับน้ำสะอาดโดยใช้อัตราส่วน 4 : 1
 • ผสมให้เข้ากันอย่างรวดเร็ว ให้มีปริมาตรพอที่จะทำงานภายใน 3 นาที ปูนที่ผสมไว้แข็งตัวแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีก
ข้อมูลทางเทคนิค   
 • การผสม  ผสมปูนกับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน 4 : 1
 • น้ำหนักบรรจุ 1  กก.
* หมายเหตุ :  Water Plug 1 กก. เมื่อผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด มีปริมาตร 500 ลบ.ซม.

โบรชัวร์


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

มีความยืดหยุ่นสูงและไม่หดตัว หรือสำหรับงานซ่อมแซม แก้ไข วัสดุที่มีรอยแตกร้าว รูรั่ว อายุการใช้งานยาวนานกว่าวัสดุยาแนวประเภทอื่น สามารถยึดเกาะได้ดีกับวัสดุหลายประเภท เช่น ไฟเบอร์ซีเมนต์ คอนกรีต หินเทียม อลูมิเนียม โลหะ กระเบื้อง ไม้ ยิปซั่มบอร์ด  เซรามิคและ UPVC เป็นต้น สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ผ่านการับรองความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถทาสีทับได้ ไม่หลุดล่อน

จุดเด่น

-  ผลิตภัณฑ์อุดยาแนวชนิดความยืดหยุ่นสูง
-  แห้งได้เร็วยึดเกาะสูงไม่หดตัว 
-  ปกป้องเชื้อราด้วยการผสมสารพิเศษ 
-  ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก 

วิธีการใช้งาน

1.  ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้ง ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน เศษหลุดร่อน และวัสดุเคลือบต่าง ๆ 
2.  กรณีใช้เป็นกาวยึดติดวัสดุ ให้ยิงกาวเป็นแถบ หรือหมุด
3.  กรณีใช้เป็นกาวยาแนวรอยต่อ ควรมีความกว้าง และความลึกไม่น้อยกว่า 10 มม. ควรใช้กระดาษกาวปิดรอยต่อทั้งสองข้างก่อนยิงวัสดุยาแนว ผ่านไปแล้วอย่างน้อย 1 ชม. จึงดึงกระดาษกาวออก 
4.  เมื่อทำการอุดยาร่องเต็มเล้ว ต้องปาดให้เรียบภายใน 10-30 นาที 
5.  เช็ดทำความสะอาดส่วนเกินให้เรียบร้อยด้วยฟองน้ำ หรือผ้าชุบน้ำ ทิ้งไว้ 48-72 ชม. ก่อนใช้งาน

ข้อควรระวัง

1.  ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก 
2.  เก็บในที่ร่มและอุณหภูมิปกติ

ข้อมูลทางเทคนิค
 • ปริมาณการใช้  น้ำ 300 ml / TPI Sealant (M611) 0.4 kg
 • สำหรับเป็นกาวยึดวัสดุ
เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา พื้นที่

3 x 4  มม.

ยิงกาวเป็นหมุด 1 หลอด จะได้ 100 หมุด

5 x ความลึก 10 มม.

ยิงกาวเป็นแถบ 1 หลอด  จะได้ 12 เมตร

 


โบรชัวร์


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

ปูนซ่อมอเนกประสงค์ ทีพีไอ M600 ใช้ในงานซ่อมแซมต่างๆ สำหรับบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น การแตกร้าว, การหลุดล่อนของผนัง, งานซ่อมอุดปะรอยแตก หรือรอยเจาะฝังท่อ, กันซึม และงานซ่อมติดกระเบื้องเซรามิค

ข้อมูล
 • วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียด ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง  และสารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการเพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ ทำให้เนื้อปูนมีความเหนียวลื่น ทำงานง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการหดตัวหลังจากการทำงาน
วิธีการใช้งานปูนซ่อมอเนกประสงค์ ทีพีไอ M 600
งานซ่อมการแตกร้าว หลุดล่อนของผนังและพื้ัน
 • สกัดผิวเปิดหน้าให้เป็นช่องกว้าง 1-1.5 ซม.
 • ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อม และราดน้ำให้ชุ่ม
 • ผสมปูนซ่อมอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม
 • นำปูนที่ผสมแล้วไปอุดรอยแตกร้าวหรือหลุดล่อนและแต่งผิวให้เรียบ ทิ้งไว้จนแห้ง
งานซ่อมอุดปะรอยแตกหรือรอยเจาะฝังท่อ
 • ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อม และราดน้ำให้ชุ่ม
 • ผสมปูนซ่อมอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม
 • นำปูนที่ผสมแล้วไปอุดรอยแตกร้าวหรือเจาะฝังท่อและตกแต่งผิวให้เรียบ ทิ้งไว้จนแห้ง
งานซ่อมติดกระเบื้องเซรามิค
 • สกัดกระเบื้องเดิมส่วนที่ต้องการซ่อมออกให้หมด
 • ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อม และราดน้ำให้ชุ่ม
 • ผสมปูนซ่อมอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม
 • นำปูนที่ผสมแล้ว ป้ายบนกระเบื้องที่เตรียมไว้หนา 1-2 ซม. นำไปติดบริเวณที่ต้องการซ่อมปรับระดับและแนวให้เสมอกระเบื้องเดิม
ข้อแนะนำ
 • หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชม.
 • เมื่อเปิดถุงใช้งานแล้ว ควรใช้ให้หมด หากใช้ไม่หมดต้องปิดปากถุงให้สนิท
 • ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น 
   
ข้อมูลทางเทคนิค
 • การผสม 1 ถุง ต่อน้ำ 0.35 – 0.40 ลิตร
 • น้ำหนักบรรจุ 2 กก. 

โบรชัวร์


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com