Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/รายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาด/ซื้อผลิตภัณฑ์สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ รับฟรี ชุดสว่านปั่นสี

ชื่อโครงการ        “ ซื้อผลิตภัณฑ์สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ รับฟรี ชุดสว่านปั่นสี ”

รายละเอียด         ซื้อผลิตภัณฑ์สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ ประเภทผง NP100S, NP100SW,  NP200 และ NP300  ขนาดใดก็ได้ ครบทุก 1,000 กิโลกรัม รับ ชุดสว่านปั่นสี จำนวน 1 ชุด

ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการ     เฉพาะลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ ที่ร่วมรายการตามรายละเอียดข้างต้นครบตามกำหนดเท่านั้น

ระยะเวลาร่วมรายการ    วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าของแถมจะหมด

 

หมายเหตุ
- ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า