You are here:Home/งาน DIY/งาน DIY

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา >> (ขนาด 20 กก.) (ขนาด 5 กก.)

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  กาวซีเมนต์ ทีพีไอ (M500)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  คือกาวซีเมนต์สำหรับติดกระเบื้อง ปูพื้นหรือพนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้แรงยึดเกาะสูง มีเวลาใช้งานหลังผสม และระยะเวลาในการจัดตกแต่งกระเบื้องได้พอเหมาะ สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้สำหรับงานปูกระเบื้องปูได้ทั้งกระเบื้องปูพื้นหรือปูผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด หินอ่อนหรือ หินแกรนิต 

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2547
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
 • สารเพิ่มคุณภาพ เพิ่มแรงยึดเกาะสูง

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดผนังที่ต้องการจะปูกระเบื้องโดยไม่ให้มีฝุ่น คราบน้ำมัน  สี  สารเคมี  หรือสิ่งซึ่งมีผลต่อการยึดเกาะ
 2. ผสมปูนกาวซีเมนต์ M500 กับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 ถุง (20 ก.ก.) ต่อน้ำ 4.8 ลิตร ปั่น  ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 3. ปาดปูนกาวซีเมนต์ M500 บน พื้นที่ต้องการจะปูกระเบื้องหนาประมาณ 5 มม.   จากนั้นใช้เกียงหวีฉาบให้เป็นร่อง ทำมุม 45o กับพื้นผิว
 4. ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้นที่ที่เตรียมไว้ กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น
 5. จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม ทำความสะอาดกระเบื้องทันทีที่มีคราบปูนติดอยู่

หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม. 

 

พื้นที่ในการใช้งาน

ความหนาของปูน  (มม.)

พื้นที่ที่ได้ ต่อปูน  20  กก.

ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1  ตร.ม.

5

8-9  ตร.ม.

2.5  ก.ก.


>> โบรชัวร์ <<


   


ขอบคุณที่ให้ความสนใจ บริษัทจะติดต่อกลับไปตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา >> (ขนาด20กก.) (ขนาด 5 กก.)

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  กาวซีเมนต์แรงยึดเกาะสูง ชนิดพิเศษ (M502)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นกาวซีเมนต์ชนิดพิเศษ มีความยืดหยุ่นและแรงยึดเกาะสูง สำหรับติดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้อัดซีเมนต์ เพื่อทำเป็นผนังเบา กันเสียง และลดความร้อน  มีเวลาในการใช้งานหลังผสมและระยะเวลาในการตกแต่งแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์และไม้อัดซีเมนต์ได้นาน  สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เนื้อกาวสามารถยีดหดได้ใกล้เคียงกับไฟเบอร์ซีเมนต์ ลดปัญหาเรื่องการแตกร้าวตลอดอายุการใช้งาน 

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้สำหรับงานติดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และไม้อัดซีเมนต์   

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2555
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
 • สารเพิ่มคุณภาพ เพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้อัดซีเมนต์ โดยขจัดฝุ่นและสิ่งที่อาจมีผลต่อการยึดเกาะ
 2. ผสม M502 กับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน M502 1 ก.ก. ต่อน้ำ 4 ลิตร ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้เหลือก้อนปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ
 3. ทาบางๆ หนาประมาณ 1 – 3 มม. บนวัสดุที่ต้องการให้ยึดติดกัน
 4. กดทั้งสองแผ่นให้ติดกัน โดยให้แนบติดตลอดแนว
 5. ตั้งทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จึงนำออกไปใช้งาน

 

ปริมาณการใช้งาน

ความหนาของปูน (มม.)

ปริมาณการใช้งาน

ต่อ 1  ตร.ม.

พื้นที่ที่ได้

ต่อปูน  5  กก.

พื้นที่ที่ได้

ต่อปูน  20  กก.

1 - 3

1.7 กก.

3 ตร.ม.

12 ตร.ม.


>> โบรชัวร์ <<


   


ขอบคุณที่ให้ความสนใจ บริษัทจะติดต่อกลับไปตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา >> (ขนาด20กก.) (ขนาด 5 กก.)

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  กาวซีเมนต์ชนิดแรงยึดเกาะสูง ทีพีไอ (M501)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นปูนกาวสำหรับติดกระเบื้องที่มีความยืดหยุ่น  ปูพื้นหรือปูผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร  มีแรงยึดเกาะสูงพิเศษ  สามารถยึดเกาะบนผิวคอนกรีตมันและกระเบื้องเดิมที่ไม่ดูดซึมน้ำได้  มีเวลาในการใช้งานหลังผสมและระยะเวลาในการตกแต่งกระเบื้องได้นาน  สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้สำหรับงานปูกระเบื้อง  ทั้งกระเบื้องปูพื้นหรือปูผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด หินอ่อนหรือ หินแกรนิต  สามารถปูบนผิวคอนกรีตมัน และปูทับบนผนังกระเบื้องเดิมได้โดยไม่ต้องสกัดออก 

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2547
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
 • สารเพิ่มคุณภาพ เพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ

งานปูกระเบื้อง :

             วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดผนังที่ต้องการจะปูกระเบื้องโดยไม่ให้มีฝุ่น คราบน้ำมัน  สี  สารเคมี  หรือสิ่งซึ่งมีผลต่อการยึดเกาะ กรณีผนังเป็นกระเบื้องเดิม  ต้องมั่นใจว่าผนังมีความแข็งแรงมากพอ กระเบื้องยังคงยึดติดแน่น ไม่มีรอยแตกร้าว ถ้าผนังมีคุณสมบัติไม่ดีพอต้องมีการเตรียมผนังด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนการปูกระเบื้อง
 2. ผสมปูนกาวกับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1  ถุง (20  ก.ก.)  ต่อน้ำ  4  ลิตร  ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 3. ปาดปูนกาวบนพื้นที่ต้องการจะปูกระเบื้องหนาประมาณ 5 มม.   จากนั้นใช้เกียงหวีฉาบให้เป็นร่อง ทำมุม 45o  กับพื้นผิว
 4. ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้นที่เตรียมไว้ กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น
 5. จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม

งานสลัดดอก :

             วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ต้องการจะสลัดดอก โดยขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำ คราบน้ำมัน ฝุ่น  และสิ่งที่มีผลต่อการยึดเกาะออกให้หมด  กรณีที่ผิวหน้าของ substrate ไม่แข็งแรงพอ  ควรมีการสกัดส่วนดังกล่าวออก  จนมั่นใจว่าผิวหน้ามีความแข็งแรง  หรือเตรียมการด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสม  (ให้ตรวจสอบการเตรียมผิวโดยการใช้เหล็กขูดที่ผิวหน้า จะต้องไม่มีส่วนที่ยุ่ย หรือส่วนที่สามารถขูดออกด้วยเหล็กได้ง่าย)
 2. ผสมปูนกาวกับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1  ถุง (20  ก.ก.)  ต่อน้ำ  5  ลิตร  ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้เหลือก้อนปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ
 3. สลัดดอกตามขั้นตอนการทำงานของปูนสลัดดอกทั่วไปให้เต็มพื้นที่ โดยให้ได้ความหนาประมาณ  5 mm ขนาดดอก 3-5 cm ระยะห่างระหว่างดอกไม่เกิน 2 cm จากนั้นปล่อยให้ปูนสลัดดอกแห้งตัวเต็มที่อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการทำงานขั้นต่อไป 

หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม. 

 

ปริมาณการใช้

 

งานปูกระเบื้อง

ความหนาของปูน  (มม.)

พื้นที่ที่ได้ ต่อปูน  20  กก.

ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1  ตร.ม.

5

8-9  ตร.ม.

2.5  กก.

 

งานสลัดดอก

พื้นที่ที่ได้ ต่อปูน  20  กก.

ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1  ตร.ม.

ประมาณ 10  ตร.ม.

2  กก.


>> โบรชัวร์ <<


   


ขอบคุณที่ให้ความสนใจ บริษัทจะติดต่อกลับไปตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา 

 

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  TPI Super Fix (M612)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นกาวโพลียูรีเทน 2 องค์ประกอบชนิดแรงยึดเกาะสูงพิเศษ ใช้ติดไฟเบอร์ซีเมนต์กับผนังปูน หรือพื้นผิวเหล็ก มีความแข็งแรง เซ็ตตัวแห้งเร็ว แรงยึดเกาะสูง ใช้ยึดติดได้ดีทั้งไฟเบอร์ซีเมนต์ คอนกรีต ปูนและโลหะ C-line

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้ติดไฟเบอร์ซีเมนต์กับคอนกรีต โลหะ C-line หรือ ปูน

วัตถุดิบ                       

 • โพลิยูรีเทน 2 องค์ประกอบ (Part A : Polymer และ Part B : Hardener)

การใช้งาน

 1. ผสมกาว M612 ระหว่าง Part A และ Part B ในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ให้เข้ากันดีด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
 2. ปาดกาว M612 ที่ผสมเข้ากันแล้ว บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ต้องการติด หรือบนโครง C-line ตามแต่ความเหมาะสมของแต่ละกรณี
 3. นำแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ติดกาวแล้วไปติดกับผนัง และกดให้แน่น ยึดไว้อย่างน้อย 15 นาที
 4. หากเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักมาก แนะนำให้ใช้วัสดุค้ำยันระหว่างที่กาวแห้งตัว

ข้อควรระวัง

 • ขั้นตอนการผสม Part A และ Part B ให้เป็นเนื้อเดียวกันมีความสำคัญมาก หากผสมเข้ากันไม่ดีจะส่งผลต่อการยึดเกาะระหว่างกาวและพื้นผิว อาจส่งผลต่อการหลุดลอกและล่อนได้
 • พื้นผิวที่ต้องการติดกาวโพลียูรีเทนต้องแห้ง แข็งแรง และปราศจากฝุ่น เพราะความชื้นและฝุ่นจะทำให้กาวหลุดล่อนได้ง่าย หากพื้นผิวไม่แข็งแรงพอควรทาด้วย NP301P เพื่อเตรียมพื้นผิวให้เหมาะสมก่อน
 • ควรประมาณปริมาณกาวที่จะผสมให้พอดีกับที่จะสามารถทำงานได้ทันภายใน 10 นาที เมื่อผสม Part A และ Part B แล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 10 นาที

ปริมาณการใช้งาน

ขนาดบรรจุภัณฑ์

น้ำหนักบรรจุ

อัตราส่วนผสม

ทาได้พื้นที่ประมาณ*

Part A

Part B

Part A : Part B

300 ml

0.29 kg

0.16 kg

2 : 1

0.46 ตารางเมตร

1 gallon

3.6 kg

2.0 kg

2 : 1

5.8 ตารางเมตร

 

Item

Part  A

Part B

Flow

< 2 mm

-

Density

1.68 g/ml

1.14 g/ml

Application temperature

25 – 40 ◦C

25 – 40 ◦C


>> โบรชัวร์ <<


   


ขอบคุณที่ให้ความสนใจ บริษัทจะติดต่อกลับไปตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

Mixed Hydraulic Cement ที่มีคุณสมบัติการเซ็ตตัวเร็วมาก สามารถเซ็ตตัวทั้งในน้ำหรือในอากาศได้ภายในเวลา 3-5 นาที ใช้สำหรับซ่อมแซมรอยแตกร้าว รอยรั่วซึมของน้ำ ผนังคอนกรีต สระว่ายน้ำ สามารถซ่อมได้ขณะที่น้ำกำลังไหลอยู่ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานซ่อมที่ต้องการให้สามารถใช้งานได้เร็ว เช่น งานซ่อมทางเดิน ผนังคอนกรีต หรือใช้สำหรับงานยึดสลัก หรือน็อตให้ฝังติดในเนื้อคอนกรีต เป็นต้น

วิธีการใช้ Water Plug Cement
 • กรณีซ่อมแซมรอยรั่ว 
  ขณะน้ำกำลังไหล ให้กำปูนที่ผสมเสร็จแล้วไว้ในอุ้งมือ เมื่อรู้สึกว่าปูนเริ่มเซ็ตตัว ให้อุดปูนเข้าไปในรอยรั่ว กดทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที จากนั้นตกแต่งผิวงานให้เรียบร้อย

 • กรณีซ่อมแซมรอยแตกร้าวของคอนกรีต 
  ให้ใช้เกรียงปาดปูนไปยังรอยแตกร้าวของคอนกรีต แล้วทำการตกแต่งให้เรียบร้อยก่อนที่ปูนจะเซ็ตตัว และควรมีการบ่มโดยใช้น้ำพรม หรือใช้ผ้าเปียกวางทับไว้อย่างน้อยประมาณ 3 ชม.

 • กรณีงานยึดสลัก หนือน็อตในเนื้อคอนกรีต 
  เมื่อตกแต่งรูที่จะฝังสลัก หรือน็อตเสร็จแล้ว ควรให้มีระยะช่องว่างสลัก หรือน็อตกับเนื้อคอนกรีตอย่างน้อย 1 ซม. จากนั้นอุดปูนที่ผสมแล้วลงไปให้เต็มช่องโดยใช้เกรียงอุดให้แน่น  โดยพยายามทำให้เรียบร้อยก่อนที่ปูนจะเซ็ตตัว

ขั้นตอนการทำงาน
 • สกัดตกแต่งผิวงานที่จะซ่อมให้เรียบ ขจัดเม็ดหิน เศษปูนที่ไม่แข็งแรงออกให้หมด ควรให้เป็นร่องบากอย่างน้อย 1 ซม. ทำความสะอาดด้วยน้ำ ให้ผิวงานอิ่มตัวก่อนซ่อม
 • ผสมปูนกับน้ำสะอาดโดยใช้อัตราส่วน 4 : 1
 • ผสมให้เข้ากันอย่างรวดเร็ว ให้มีปริมาตรพอที่จะทำงานภายใน 3 นาที ปูนที่ผสมไว้แข็งตัวแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีก
ข้อมูลทางเทคนิค   
 • การผสม  ผสมปูนกับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน 4 : 1
 • น้ำหนักบรรจุ 1  กก.
* หมายเหตุ :  Water Plug 1 กก. เมื่อผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด มีปริมาตร 500 ลบ.ซม.

โบรชัวร์


   


ขอบคุณที่ให้ความสนใจ บริษัทจะติดต่อกลับไปตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  TPI Sealant (M611)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นผลิตภัณฑ์ยาแนวที่มีคุณสมบัติแห้งตัวเร็วและให้แรงยึดเกาะสูง มีความยืดหยุ่นสูงและไม่หดตัว หรือสำหรับงานซ่อมแซม แก้ไข วัสดุที่มีรอยแตกร้าว รูรั่ว อายุการใช้งานยาวนานกว่าวัสดุยาแนวประเภทอื่น สามารถยึดเกาะได้ดีกับวัสดุหลายประเภท เช่น ไฟเบอร์ซีเมนต์ คอนกรีต หินเทียม อลูมิเนียม โลหะ กระเบื้อง ไม้ ยิปซั่มบอร์ด เซรามิคและ UPVC เป็นต้น สามาถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ผ่านการับรองความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถทาสีทับได้ ไม่หลุดล่อน

วิธีการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้ง ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน เศษหลุดร่อน และวัสดุเคลือบต่าง ๆ
 2. กรณีใช้เป็นกาวยึดติดวัสดุ ให้ยิงกาวเป็นแถบ หรือหมุด
 3. กรณีใช้เป็นกาวยาแนวรอยต่อ ควรมีความกว้าง และความลึกไม่น้อยกว่า 10 มม. ควรใช้กระดาษกาวปิดรอยต่อทั้งสองข้างก่อนยิงวัสดุยาแนว ผ่านไปแล้วอย่างน้อย 1 ซม. จึงดึงกระดาษกาวออก
 4. เมื่อทำการอุดยาร่องเต็มเล้ว ต้องปาดให้เรียบภายใน 10-30 นาที
 5. เช็ดทำความสะอาดส่วนเกินให้เรียบร้อยด้วยฟองน้ำ หรือผ้าชุบน้ำทิ้งไว้ 48-72 ชม. ก่อนใช้งาน

ข้อควรระวัง

 1. ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
 2. เก็บในที่ร่มและอุณหภูมิปกติ

จุดเด่น  :  -  ผลิตภัณฑ์อุดยาแนวชนิดความยืดหยุ่นสูง

              -  แห้งได้เร็วยึดเกาะสูงไม่หดตัว

              -  ปกป้องเชื้อราด้วยการผสมสารพิเศษ

              -  ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

 

                   

ปริมาณการใช้  น้ำ 300 ml / TPI Sealant (M611) 0.4 kg

สำหรับเป็นกาวยึดวัสดุ

เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา

พื้นที่

3 x 4  มม.

ยิงกาวเป็นหมุด 1 หลอด จะได้ 100 หมุด

5 x ความลึก 10 มม.

ยิงกาวเป็นแถบ 1 หลอด  จะได้ 12 เมตร

 


>> โบรชัวร์ <<

   


ขอบคุณที่ให้ความสนใจ บริษัทจะติดต่อกลับไปตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา >> (ขนาด 20 กก.) (ขนาด 5 กก.)

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  ปูนกาวติดกระเบื้องขนาดใหญ่ สำหรับปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ (M503)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  : เป็นปูนกาวสำหรับติดกระเบื้อง ปูพื้นหรือปูผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีแรงยึดเกาะสูง เหมาะสำหรับกระเบื้องที่มีขนาดใหญ่ และกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ สามารถยึดเกาะบนผิวคอนกรีตมันได้ มีเวลาในการใช้งานหลังผสม และระยะเวลาในการตกแต่งกระเบื้องได้นาน สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้สำหรับงานปูกระเบื้อง ทั้งกระเบื้องปูพื้นหรือปูผนัง ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ใช้ได้กับกระเบื้องดินเผา กระเบื้องคอนกรีต หินอ่อนหรือ หินแกรนิต  สามารถปูบนพื้นคอนกรีตผิวมัน และปูสระว่ายน้ำได้

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2547
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
 • สารเพิ่มคุณภาพ เพิ่มแรงยึดเกาะสูง

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดผนังที่ต้องการจะปูกระเบื้องโดยไม่ให้มีฝุ่น คราบน้ำมัน สี สารเคมี หรือสิ่งซึ่งมีผลต่อการยึดเกาะ กรณีผนังเป็นกระเบื้องเดิม  ต้องมั่นใจว่าผนังมีความแข็งแรงมากพอ กระเบื้องยังคงยึดติดแน่น ไม่มีรอยแตกร้าว ถ้าผนังมีคุณสมบัติไม่ดีพอต้องมีการเตรียมผนังด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนการปูกระเบื้อง กรณีพื้นหรือผนังไม่ได้แนวระดับ ต้องทำการฉาบหรือเทปูนเพื่อปรับให้ได้ระดับก่อนการปูกระเบื้อง
 2. ผสมปูนกาวกับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 ถุง (20 ก.ก.) ต่อน้ำ 5 ลิตร ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 3. ปาดปูนกาวบนพื้นที่ต้องการจะปูกระเบื้องหนาประมาณ 5 มม. จากนั้นใช้เกรียงหวีฉาบให้เป็นร่อง ทำมุม 45o กับพื้นผิว
 4. ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้นที่เตรียมไว้ กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น
 5. จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม

 

หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม.

 

ปริมาณการใช้งานปูกระเบื้อง:

ความหนาของปูน  (มม.)

พื้นที่ที่ได้ ต่อปูน  20  ก.ก.

ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1  ตร.ม.

5

8 - 9 ตร.ม.

2.2 – 2.5 ก.ก.


>> โบรชัวร์ <<


   


ขอบคุณที่ให้ความสนใจ บริษัทจะติดต่อกลับไปตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนซ่อมอเนกประสงค์ (M 600)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  ใช้ในงานซ่อมแซมต่างๆ สำหรับบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น การแตกร้าว, หลุดร่อนของผนัง, งานซ่อม อุด ปะ รอยแตกหรือรอยเจาะฝังท่อ และงานซ่อมติดกระเบื้อง

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15
 • หินปูนบดละเอียดคัดขนาด
 • สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศมีคุณสมบัติพิเศษในการเพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษทำให้เนื้อปูนมีความเหนียว ลื่น ทำงานง่ายลดปัญหาการแตกร้าวและการหดตัวหลังจากการทำงาน

วิธีการใช้งาน

งานซ่อมการแตกร้าว, หลุดร่อนของผนังและพื้น

 • สกัดเปิดผิวหน้าให้เป็นช่องกว้าง 1 – 1.5 ซม. ลึก 5 – 1.0 ซม.
 • ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อม และราดน้ำให้ชุ่ม
 • ผสมปูนซ่อมอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม
 • นำปูนที่ผสมแล้วไปอุดรอยแตกร้าวหรือหลุดร่อนของผนังและแต่งผิวให้เรียบ

งานซ่อมอุดปะรอยแตกหรือรอยเจาะฝังท่อ

 • ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อมและราดน้ำให้ชุ่ม
 • ผสมปูนซ่อมอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม
 • นำปูนที่ผสมแล้วไปอุดรอยแตกหรือรอยเจาะฝังท่อและแต่งผิวให้เรียบทิ้งไว้จนแห้ง

งานซ่อมกระเบื้องเคลือบผนังและพื้น

-     สกัดกระเบื้องเดิมส่วนที่ต้องการซ่อมออกให้หมด

-     ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อม และราดน้ำให้ชุ่ม

-     ผสมปูนซ่อมอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม

-     เทปูนที่ผสมแล้ว ป้ายบนกระเบื้องที่เตรียมไว้ นำไปติดในบริเวณที่ต้องการซ่อม

อัตราส่วนผสมในการใช้งาน

 • ปูนซ่อมอเนกประสงค์ 1 ถุง(2 กก.) ใช้น้ำประมาณ 35 – 0.4 ลิตร
 • หลังจากผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชม.

 

การเก็บรักษา

                เมื่อเปิดถุงใช้งานแล้ว ควรใช้ให้หมด หากใช้ไม่หมด ต้องปิดปากถุงให้สนิทเก็บในที่แห้งมิดชิด

               

                น้ำหนักบรรจุ    : 2 กก. / 1 ถุง

 


>> โบรชัวร์ <<


   


ขอบคุณที่ให้ความสนใจ บริษัทจะติดต่อกลับไปตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com