Banner_Mortar
You are here:Home/ปูนสำเร็จรูป/งานเฉพาะเจาะจง/ปูนปั้นสำเร็จรูป ทีพีไอ (M900)

ปูนปั้นสำเร็จรูป ทีพีไอ (M900)

ปูนปั้นสำเร็จรูป ทีพีไอ เหมาะสำหรับงานปั้น ตกแต่ง ปั้นลวดลาย ฯลฯ สามารถผสมน้ำ แล้วใช้งานได้เลย สะดวก รวดเร็ว แข็งแรง ทนทาน เพราะผ่านการทดสอบโดยช่างปั้นมืออาชีพ ว่ามีคุณสมบัติที่สามารถทำงานปั้นได้ดีตามความต้องการ

ข้อมูล
 • วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียด ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด สารเคมีเพิ่มคุณภาพให้มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำ  สารเคมีเพิ่มคุณภาพให้คุณสมบัติเพิ่มแรงยึดเกาะและลดความเปราะ และสารเคมีเพิ่มคุณภาพประเภทเส้นใย
   

ขั้นตอนการทำงาน
 • ควรขึ้นโครงสร้างด้วยปูนทราย (ปูนซีเมนต์ทีพีไอเขียวผสมทราย)
 • ผสมปูนปั้น ทีพีไอกับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วนปูนปั้นสำเร็จรูป ทีพีไอ 3 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน
 • นำไปใช้งานปูนปั้นตามขั้นตอนการปั้นทั่วไป

   

ข้อแนะนำ
 • หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 4 ชั่วโมง
 • กองเก็บในที่แห้ง ป้องกันการสัมผัสความชื้น และละอองน้ำ
 • ปูนปั้นสำเร็จรูปที่เปิดถุงแล้วใช้ไม่หมด ให้ปิดปากถุงให้สนิทก่อนนำไปกองเก็บ 

โบรชัวร์


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com