Banner_Nano_paint
You are here:Home/สีนาโน/สีทาผนังภายในและภายนอก/สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP101S (Top Coat-สูตรน้ำ) สีทาผนังภายในและภายนอก

สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP101S (Top Coat-สูตรน้ำ) สีทาผนังภายในและภายนอก

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

เป็นสีเคลือบสูตรน้ำชนิดเข้มข้นพร้อมใช้งาน สามารถปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดี โดยทาเพียงชั้นเดียวด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง สำหรับงานทาแต่งผิวหน้าและเก็บสี สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำ โดยทาทับบนสี NP100S หรือ NP100SW หลังจากแห้งสนิท ช่วยทำให้พื้นผิวที่ทาเกิดเป็นสีต่าง ๆ ตามต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณสมบัติด้านความคงทนไม่ซีดจาง สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ เติมน้ำสะอาดเพิ่มได้ 10% ทาได้ทั้งผนังภายใน-นอก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน มอก.2321-2549

ขอบเขตการใช้งาน
  • ใช้ทาในบริเวณที่ต้องการหลังจากทาสี NP100S หรือ NP100SW แล้วใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
วิธีการใช้งาน
  • การเตรียมผิวผนัง
    • เตรียมผนังและทาสี สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP100S หรือ NP100SW สีทารองพื้น ตามวิธีการที่กำหนดใน NP100S / NP100SW
  • การใช้งาน
    • คนสีในกระป๋องให้เข้ากัน ไม่จำเป็นต้องผสมน้ำหรือวัสดุอื่นเพิ่มเติม หากต้องการปรับความหนืดให้เหมาะสมกับการทำงาน ให้เติมน้ำได้แต่ไม่ควรเกิน 10%
    • ให้ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทาประมาณ 1 ชั้น ทับบนสีสีทารองพื้น NP100S หรือ NP100SW หลังจากแห้งสนิทแล้ว
ปริมาณการใช้งาน

ขนาดบรรจุ

ทาได้พื้นที่ประมาณ *

แห้งที่ผิว

แห้งแข็ง

1/4 แกลลอน

7 ตารางเมตร

20-30 นาที

4 ชั่วโมง

1 แกลลอน

28 ตารางเมตร

20-30 นาที

4 ชั่วโมง

2.5 แกลลอน

70 ตารางเมตร

20-30 นาที

4 ชั่วโมง

5 แกลลอน

140 ตารางเมตร

20-30 นาที

4 ชั่วโมง

หมายเหตุ : * สำหรับการทา 1 เที่ยว

ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com