Banner_Nano_paint
You are here:Home/สีนาโน/สีทารองพื้น/สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP100S สีทารองพื้น

สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP100S สีทารองพื้น

เป็นผงละเอียดใช้ผสมน้ำสำหรับงานทาผิวผนังเป็นรองพื้นสีเทา ก่อนลงสีจริงโทนสีเข้ม   การใช้งานให้ผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด  และทาด้วยแปรงทาสีหรือลูกกลิ้ง  หลังจาก NP100S สีทารองพื้น แห้งสนิทแล้วจึงค่อยทาสีจริงทับ  เนื่องจากเป็นซีเมนต์เบสที่ละเอียด จึงทำให้จึงทำให้พื้นผิวเรียบเนียน ยึดเกาะกับผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต หรือ ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ได้แน่นหนา ไม่หลุดล่อน เพราะมีพื้นฐานเป็นซีเมนต์เบสเหมือนกัน เมื่อทาทับด้วยสี NP101S (Top Coat – สูตรน้ำ) จะเพิ่มคุณสมบัติความคงทนและคุณสมบัติด้านความคงทนและสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้

ขอบเขตการใช้งาน
 • ใช้เป็นสีทารองพื้นทาผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต หรือผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ก่อนลงสีจริงหรือสี NP101S (Top Coat – สูตรน้ำ) ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร  สามารถทาบนพื้นผิวไม้ทั่วไปได้ 
วัตถุดิบ
 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2555
 • สารเคมีเพิ่มคุณภาพ เช่น สารเพิ่มคุณสมบัติการอุ้มน้ำ สารเพิ่มแรงยึดเกาะ เป็นต้น
 • หินปูนบดละเอียดคัดขนาด
 • แม่สีอนินทรีย์ 
วิธีการใช้งาน
 • การเตรียมผิวผนัง
  • กรณีผนังใหม่ ให้เตรียมผิวเหมือนงานทาสีทั่วไป
  • กรณีผนังเก่า ลอกสีเก่าออกให้มากที่สุด ขจัดส่วนที่ไม่แข็งแรง  ถ้ามีรอยตำหนิ เช่น รอยแตกร้าว ผิวขรุขระ หลุดล่อน ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนการทาสี
 • การใช้งาน
  • ผสม สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP100S สีทารองพื้น 1 กิโลกรัมกับน้ำสะอาด 0.5 ลิตร โดยแบ่งเติมน้ำหนึ่งในสามส่วน ปั่นผสมให้เข้ากันดีก่อน จากนั้นจึงเติมน้ำส่วนที่เหลือให้ครบตามจำนวน ผสมให้เข้ากันดีแล้วนำไปใช้งานตามวิธีการทาหรือพ่นสีทั่วไปให้ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทา 1 ชั้น โดยปล่อยให้สีแห้งประมาณ 2 ชั่วโมง  แล้วทาทับชั้นต่อไป
  • ให้ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทา 1 ชั้น โดยปล่อยให้สีแห้งประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วทาทับชั้นต่อไป
  • ทาหรือพ่นทับด้วยสี TPI Super Armour Nano Paint (NP101S / NP101M) ซึ่งสามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำหรือวัสดุอื่นเพิ่มเติม จะเพิ่มคุณสมบัติความคงทนและคุณสมบัติด้านความคงทนและสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้
  หมายเหตุ
  • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพ่นสีได้ โดยวิธีการใช้งานปรับให้สอดคล้องกับเครื่องพ่นสีแต่ละแบบ
  • TPI Super Special Armour Nano Paint (NP100S) ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ควรปกป้องผนังที่ทาจากแสงแดด ฝุ่นละออง จนกว่าสีจะแห้งสนิทอย่างน้อย 7 วัน
 • ควรปิดปากถุง TPI Super Armour Nano Paint (NP100S) ให้สนิทและเก็บไว้ในที่แห้ง
ปริมาณการใช้งาน

ขนาดบรรจุ

ปริมาณน้ำ

ทาได้พื้นที่ประมาณ *

1/4 แกลลอน

0.5 ลิตร

8 ตร.ม.

1 แกลลอน

2 ลิตร

30-35 ตร.ม.

5 แกลลอน

10 ลิตร

170-175 ตร.ม.

หมายเหตุ : * สำหรับการทา 1 เที่ยว

ระยะเวลาการแห้งตัว

แห้งที่ผิว

แห้งทาทับได้

20-30 นาที

2-3 ชั่วโมง

ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Media