Banner_Nano_paint
You are here:Home/สีนาโน/สีทาพื้น/TPI SUPER ARMOUR NANO PAINT- NP300 (Flooring) สีทารองพื้นเคลือบแข็ง

TPI SUPER ARMOUR NANO PAINT- NP300 (Flooring) สีทารองพื้นเคลือบแข็ง

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

เป็นผงสีละเอียดใช้ผสมน้ำสำหรับทาเป็นรองพื้นเคลือบแข็งก่อนลงสีจริง บนพื้นบริเวณที่ต้องการทาให้เป็นสีต่างๆ  การใช้งานให้ผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด  และทาด้วยแปรงทาสีหรือลูกกลิ้ง  เนื่องจากมีซีเมนต์เป็นองค์ประกอบ จึงทำให้ยึดเกาะกับพื้นปูน หรือพื้นคอนกรีตได้ดี สามารถทนทานต่อการขัดถู ไม่หลุดล่อน เมื่อทาทับด้วยสี NP301 (Top Coat –สูตรน้ำ) (Flooring) จะเพิ่มคุณสมบัติความคงทนและสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้

ขอบเขตการใช้งาน
 • ใช้ทาเป็นรองพื้นบนพื้นผิวบริเวณที่ต้องการทาให้เป็นสีต่างๆ ใช้ได้ทั้งพื้นภายนอกและภายในอาคาร พื้นที่เป็นทางเท้า ถนน สนามกีฬา และลานจอดรถ
วัตถุดิบ
 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2547
 • สารเคมีเพิ่มคุณภาพ เช่น สารเพิ่มคุณสมบัติการอุ้มน้ำ สารเพิ่มแรงยึดเกาะ เป็นต้น
 • หินปูนบดละเอียดคัดขนาด
 • แม่สีอนินทรีย์ 
วิธีการใช้งาน
 • การเตรียมพื้นผิว
  1. กรณีที่ผิวหน้าของพื้นผิว แข็งแรง ไม่หลุดล่อน ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ต้องการทา โดยขจัดสิ่งสกปรก  คราบน้ำ คราบน้ำมัน ฝุ่น  และสิ่งที่มีผลต่อการยึดเกาะออกให้หมด
  2. กรณีที่ผิวหน้าของพื้นผิว ไม่แข็งแรงพอ หลุดล่อน
   • สกัดส่วนที่ไม่แข็งแรงออก จนถึงชั้นผิวหน้ามีความแข็งแรงพอ
   • หากพื้นที่ที่ต้องการซ่อมมีความลึก 1-7 มิลลิเมตร ควรซ่อมด้วยปูน Super Skim Coat Hardening (M651)
   • หากพื้นที่ที่ต้องการซ่อมมีความลึก 7- 40 มิลลิเมตร ควรซ่อมด้วยปูน Rapid Hardening Mortar (M601)
   • จากนั้นรอแห้งสนิทประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วจึงทาทับด้วย TPI Super Armour Nano Paint – NP300 (Flooring) สีทารองพื้นเคลือบแข็ง
 • การใช้งาน
  1. ผสม NP300 (Flooring) สีทารองพื้นเคลือบแข็ง 1 กิโลกรัมกับน้ำสะอาด 0.65 ลิตร  โดยแบ่งเติมน้ำหนึ่งในสามส่วน ปั่นผสมให้เข้ากันดีก่อน จากนั้นจึงเติมน้ำส่วนที่เหลือให้ครบตามจำนวน ผสมให้เข้ากันดีแล้วนำไปใช้งานตามวิธีการทาหรือพ่นสีทั่วไป
  2. ให้ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทา 1 ชั้น โดยปล่อยให้สีแห้งประมาณ 2 ชั่วโมง
  3. ทาหรือพ่นทับด้วยสี TPI Super Armour Nano Paint – NP301 (Top Coat สูตรน้ำ)(Flooring) สีทาพื้นเคลือบแข็ง ซึ่งสามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำหรือวัสดุอื่นเพิ่มเติม โดยเลือกเฉดสีเบอร์เดียวกับ NP300 (Flooring) สีทารองพื้นเคลือบแข็ง ทาอีก 1 ชั้น จะทำให้ผิวเนื้องาน ลื่น เรียบเนียน และเช็ดล้างทำความสะอาดได้

ปริมาณการใช้งาน

ขนาดบรรจุ

ปริมาณน้ำ

ทาได้พื้นที่ประมาณ *

1/4 แกลลอน

0.65 ลิตร

7 ตร.ม.

1 แกลลอน

2.6 ลิตร

28 ตร.ม.

5 แกลลอน

13 ลิตร

140 ตร.ม.

หมายเหตุ : * สำหรับการทา 1 เที่ยว
ระยะเวลาการแห้งตัว

แห้งที่ผิว

แห้งทาทับได้

20-30 นาที

2-3 ชั่วโมง

ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Media