Banner_Nano_paint
You are here:Home/สีนาโน/สีทาพื้น/TPI SUPER ARMOUR NANO PAINT- NP300 (Flooring) สีทารองพื้นเคลือบแข็ง

TPI SUPER ARMOUR NANO PAINT- NP300 (Flooring) สีทารองพื้นเคลือบแข็ง

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  สีนาโน ซูเปอร์ อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP300 (Flooring) สีรองพื้นเคลือบแข็ง TPI Super Armour Nano Paint – NP300 (Flooring)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นผงสีละเอียดใช้ผสมน้ำสำหรับทาเป็นรองพื้นเคลือบแข็งก่อนลงสีจริง บนพื้นบริเวณที่ต้องการทาให้เป็นสีต่างๆ  การใช้งานให้ผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด  และทาด้วยแปรงทาสีและลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี  เนื่องจากมีซีเมนต์เป็นองค์ประกอบ จึงทำให้ยึดเกาะกับพื้นปูน หรือพื้นคอนกรีตได้ดี สามารถทนทานต่อการขัดถู ไม่หลุดล่อน เมื่อทาทับด้วยสี NP301 (Top Coat –สูตรน้ำ) (Flooring) จะเพิ่มคุณสมบัติความคงทนและสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้ทาเป็นรองพื้นบนพื้นผิวบริเวณที่ต้องการทาให้เป็นสีต่างๆ ใช้ได้ทั้งพื้นภายนอกและภายในอาคาร พื้นที่เป็นทางเท้า ถนน สนามกีฬา และลานจอดรถ

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2555
 • สารเคมีเพิ่มคุณภาพ เช่น สารเพิ่มคุณสมบัติการอุ้มน้ำ สารเพิ่มแรงยึดเกาะ เป็นต้น
 • หินปูนบดละเอียดคัดขนาด
 • แม่สีอนินทรีย์

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

 • กรณีที่ผิวหน้าของพื้นผิว แข็งแรง ไม่หลุดล่อน ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ต้องการทา โดยขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำ คราบน้ำมัน ฝุ่น  และสิ่งที่มีผลต่อการยึดเกาะออกให้หมด
 • กรณีที่ผิวหน้าของพื้นผิว ไม่แข็งแรงพอ หลุดล่อน
  • สกัดส่วนที่ไม่แข็งแรงออก จนถึงชั้นผิวหน้ามีความแข็งแรงพอ
  • หากพื้นที่ที่ต้องการซ่อมมีความลึก 1-7 มิลลิเมตร ควรซ่อมด้วยปูน Super Skim Coat Hardening (M651)
  • หากพื้นที่ที่ต้องการซ่อมมีความลึก 7- 40 มิลลิเมตร ควรซ่อมด้วยปูน Rapid Hardening Mortar (M601)
  • จากนั้นรอแห้งสนิทประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วจึงทาทับด้วย TPI Super Armour Nano Paint – NP300 (Flooring) สีทารองพื้นเคลือบแข็ง

การใช้งาน

 • ผสม NP300 (Flooring) สีทารองพื้นเคลือบแข็ง 1 กิโลกรัมกับน้ำสะอาด 65 ลิตร โดยแบ่งเติมน้ำหนึ่งในสามส่วน ปั่นผสมให้เข้ากันดีก่อน จากนั้นจึงเติมน้ำส่วนที่เหลือให้ครบตามจำนวน ผสมให้เข้ากันดีแล้วนำไปใช้งานตามวิธีการทาหรือพ่นสีทั่วไป
 • ให้ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทา 1 ชั้น โดยปล่อยให้สีแห้งประมาณ 2 ชั่วโมง
 • ทาหรือพ่นทับด้วยสี TPI Super Armour Nano Paint – NP301 (Top Coat สูตรน้ำ)(Flooring) สีทาพื้นเคลือบแข็ง ซึ่งสามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำหรือวัสดุอื่นเพิ่มเติม โดยเลือกเฉดสีเบอร์เดียวกับ NP300 (Flooring) สีทารองพื้นเคลือบแข็ง ทาอีก 1 ชั้น จะทำให้ผิวเนื้องาน ลื่น เรียบเนียน และเช็ดล้างทำความสะอาดได้

หมายเหตุ

 • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพ่นสีได้ โดยวิธีการใช้งานให้ปรับให้สอดคล้องกับเครื่องพ่นสีแต่ละแบบ
 • TPI Super Armour Nano Paint – NP300 (Flooring) สีทารองพื้นเคลือบแข็ง ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำ

           รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ควรปกป้องผนังที่ทาจากแสงแดด ฝุ่นละออง จนกว่าสีจะแห้งสนิทอย่างน้อย 7 วัน
 • ควรปิดปากถุง TPI Super Armour Nano Paint – NP300 (Flooring) สีทารองพื้นเคลือบแข็ง ให้สนิทและเก็บไว้ในที่แห้ง

 

ปริมาณการใช้งาน

ขนาดบรรจุ

ปริมาณน้ำ

ทาได้พื้นที่ประมาณ *

1/4 แกลลอน

0.65 ลิตร

8 ตร.ม.

1 แกลลอน

2.6 ลิตร

30 - 35 ตร.ม.

5 แกลลอน

13 ลิตร

170 - 175 ตร.ม.


               
หมายเหตุ : * สำหรับการทา 1 เที่ยว

ระยะเวลาการแห้งตัว

แห้งที่ผิว

แห้งทาทับได้

20-30 นาที

2-3 ชั่วโมง

 

>> โบรชัวร์ <<

 

   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Media