Banner_Nano_paint
You are here:Home/สีนาโน/สีทากันซึม/สีนาโน ซูเปอร์ อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP200 (Water Proof) สีทากันซึม

สีนาโน ซูเปอร์ อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP200 (Water Proof) สีทากันซึม

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

เป็นผลิตภัณฑ์สีซีเมนต์ สำหรับทากันน้ำซึม ใช้โป๊วหรือทาผนังบ่อน้ำ ผนังทั่วไป พื้นดาดฟ้า และกระเบื้องหลังคาที่มีรอยแตกร้าว หรือมีน้ำรั่วซึม ให้คุณสมบัติในการปกปิดพื้นผิวและป้องกันน้ำรั่วซึมได้ดี

ขอบเขตการใช้งาน
 • ทาผนังปูนฉาบ คอนกรีตหรือไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม ทาผนังปูนฉาบ คอนกรีตหรือไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม 
 • ใช้ทาเป็นรองพื้นก่อนทาสี NP101S หรือ NP101M เพื่อเพิ่มคุณสมบัติป้องกันน้ำซึม สามารถทำงานได้โดยวิธีใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทา และใช้ร่วมกับเครื่องพ่นสีได้
วัตถุดิบ
 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15
 • สารเคมีเพิ่มคุณภาพให้คุณสมบัติการกันน้ำ เพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ
 • แม่สีอนินทรีย์ 
วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน
 1. พื้นผิวที่มีรอยแตกร้าวใหญ่ ให้สกัดหรือใช้ไฟเบอร์ตัดให้รอยแตกร้าวกว้างและลึกพอดีกับการโป๊ว
 2. ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นหรือสิ่งที่อาจมีผลต่อการยึดเกาะ


การโป๊วซ่อมรอยแตกร้าว

 1. ผสม TPI Super Armour Nano Paint- NP200 (Water Proof) สีทากันซึม 1 kg. ต่อน้ำ 500 ml. ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

 2. ใช้เกรียงโป๊วอุดรอยแตกร้าวให้เต็ม แล้วตกแต่งผิวให้สวยงาม เมื่อรอยโป๊วแห้งสนิทให้ทาทับด้วย TPI Super Armour Nano Paint- NP200 (Water Proof) สีทากันซึม

 3. กรณีเป็นรอยแตกที่มีการขยับตัวได้ ต้องใช้ตะแกรงเสริมแรงหรือตาข่าย และโป๊วทับด้วย NP200 (Water Proof) สีทากันซึม 1 ชั้น แล้วตกแต่งผิวให้เรียบ เมื่อรอยซ่อมแห้งสนิทให้ทาทับด้วย NP200 (Water Proof) สีทากันซึม

การทาป้องกันน้ำรั่วซึม

 1. ผสม TPI Super Armour Nano Paint- NP200 (Water Proof) สีทากันซึม 1 kg. ต่อน้ำ 500 ml. ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

 2. ใช้แปรงทาสีหรือลูกกลิ้งทาบนพื้นผิวที่เตรียมไว้  2-3  เที่ยว โดยรอให้แต่ละชั้นแห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

 3. กรณีใช้เครื่องพ่นสี ผสม NP200 (Water Proof) สีทากันซึม 1 kg. ต่อน้ำ 1000 ml.  โดยพ่นสีบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ 2-3 เที่ยว โดยรอให้แต่ละชั้นแห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

การทารองพื้นก่อนทาสี NP101S หรือ NP101M

 1. ผสม TPI Super Armour Nano Paint- NP200 (Water Proof) สีทากันซึม 1 kg. ต่อน้ำ 500 ml. ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 2. ใช้แปรงทาสีหรือลูกกลิ้งทาบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ 1 เที่ยว จากนั้นรอให้ชั้นสีแห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง แล้วทาทับชั้นต่อไป
 3. ทาหรือพ่นทับด้วยสี NP101S หรือ NP101M ซึ่งสามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำหรือวัสดุอื่นเพิ่มเติม จะเพิ่มคุณสมบัติความคงทนและสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้
หมายเหตุ สีที่ผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง สีที่ผสมไว้หมาดแล้วห้ามผสมน้ำกลับมาใช้ใหม่

 

ปริมาณการใช้

ขนาดบรรจุ

ปริมาณน้ำ

ทาได้พื้นที่ประมาณ *

1/4 แกลลอน

0.5 ลิตร

8 ตร.ม.

1 แกลลอน

2 ลิตร

30-35 ตร.ม.

5 แกลลอน

10 ลิตร

170-175 ตร.ม.

หมายเหตุ : * สำหรับการทา 1 เที่ยว

 

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ บริษัทจะติดต่อกลับไปตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com