Banner_Nano_paint
You are here:Home/สีนาโน/สีทากันซึม/สีนาโน ซูเปอร์ อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP200 (Water Proof) สีทากันซึม

สีนาโน ซูเปอร์ อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP200 (Water Proof) สีทากันซึม

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  สีนาโน ซูเปอร์ อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP200 (Water Proof)  สีทากันซึม TPI Super Armour Nano Paint- NP200 (Water Proof) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นผลิตภัณฑ์สีซีเมนต์ สำหรับทากันน้ำซึม ใช้โป๊วหรือทาผนังบ่อน้ำ ผนังทั่วไป พื้นดาดฟ้า และกระเบื้องหลังคาที่มีรอยแตกร้าว หรือมีน้ำรั่วซึม ให้คุณสมบัติในการปกปิดพื้นผิวและป้องกันน้ำรั่วซึมได้ดี

ขอบเขตการใช้งาน  :  1.ทาผนังปูนฉาบ คอนกรีตหรือไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม

2.ใช้ทาเป็นรองพื้นก่อนทาสี NP101S หรือ NP101M เพื่อเพิ่มคุณสมบัติป้องกันน้ำซึม สามารถทำงานได้โดยวิธีใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทา และใช้ร่วมกับเครื่องพ่นสีได้

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15
 • สารเคมีเพิ่มคุณภาพให้คุณสมบัติการกันน้ำ เพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ
 • แม่สีอนินทรีย์

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

 1. พื้นผิวที่มีรอยแตกร้าวใหญ่ ให้สกัดหรือใช้ไฟเบอร์ตัดให้รอยแตกร้าวกว้างและลึกพอดีกับการโป๊ว
 2. ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นหรือสิ่งที่อาจมีผลต่อการยึดเกาะ

การโป๊วซ่อมรอยแตกร้าว

1   ผสม TPI Super Armour Nano Paint- NP200 (Water Proof) สีทากันซึม 1 kg. ต่อน้ำ 500 ml. ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

2   ใช้เกรียงโป๊วอุดรอยแตกร้าวให้เต็ม แล้วตกแต่งผิวให้สวยงาม เมื่อรอยโป๊วแห้งสนิทให้ทาทับด้วย TPI Super Armour Nano Paint- NP200 (Water Proof) สีทากันซึม

3   กรณีเป็นรอยแตกที่มีการขยับตัวได้  ต้องใช้ตะแกรงเสริมแรงหรือตาข่ายและโป๊วทับด้วย NP200 (Water Proof) สีทากันซึม 1 ชั้น แล้วตกแต่งผิวให้เรียบ เมื่อรอยซ่อมแห้งสนิทให้ทาทับด้วย NP200 (Water Proof) สีทากันซึม

การทาป้องกันน้ำรั่วซึม

 1. ผสม TPI Super Armour Nano Paint- NP200 (Water Proof) สีทากันซึม 1 ต่อน้ำ 500 ml. ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 2. ใช้แปรงทาสีหรือลูกกลิ้งทาบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ 2-3  เที่ยว โดยรอให้แต่ละชั้นแห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 3. กรณีใช้เครื่องพ่นสี ผสม NP200 (Water Proof) สีทากันซึม 1 ต่อน้ำ 1000 ml.  โดยพ่นสีบนพื้นผิวที่เตรียมไว้  2-3 เที่ยว โดยรอให้แต่ละชั้นแห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

การทารองพื้นก่อนทาสี NP101S หรือ NP101M

 1. ผสม TPI Super Armour Nano Paint- NP200 (Water Proof) สีทากันซึม 1 ต่อน้ำ 500 ml. ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 2. ใช้แปรงทาสีหรือลูกกลิ้งทาบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ 1 เที่ยว จากนั้นรอให้ชั้นสีแห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง แล้วทาทับชั้นต่อไป
 3. ทาหรือพ่นทับด้วยสี NP101S หรือ NP101M ซึ่งสามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำหรือวัสดุอื่นเพิ่มเติม จะเพิ่มคุณสมบัติความคงทนและสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้

 

หมายเหตุ สีที่ผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง สีที่ผสมไว้หมาดแล้วห้ามผสมน้ำกลับมาใช้ใหม่

ปริมาณการใช้

ขนาดบรรจุ

ปริมาณน้ำ

ทาได้พื้นที่ประมาณ *

1/4 แกลลอน

0.5 ลิตร

8 ตร.ม.

1 แกลลอน

2.0 ลิตร

30 - 35 ตร.ม.

5 แกลลอน

10 ลิตร

170 - 175 ตร.ม.

       หมายเหตุ : * สำหรับการทา 1 เที่ยว

 

>> โบรชัวร์ <<

   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com