Banner_Aboutus

ตำแหน่งว่างงาน ประจำโรงงานสระบุรี

 

วิศวกร

 • อายุ 20 - 30 ปี-
 • วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือวัด, คอมพิวเตอร์"
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานสระบุรี / ปฏิบัติงานกะได้

 


วิศวกรความปลอดภัย

 • อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานสระบุรี / ปฏิบัติงานกะได้

บอร์ดแมน

 • อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, สถิติ, เทคโนโลยีการผลิต"
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานสระบุรี / ปฏิบัติงานกะได้

พนักงานขับรถบรรทุก

 • อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิ ป. 6 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2 - 4 / ปฏิบัติงานที่โรงงานสระบุรี

ผู้ช่วยช่าง

 • อายุ 20 - 40 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานสระบุรี / ปฏิบัติงานกะได้

 


ผู้สนใจในตำแหน่งดังกล่าว สามารถมาสมัครงานด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาที่

(โรงงานสระบุรี) แผนกบุคคล หน่วยงานสรรหาว่าจ้าง
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 299 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
เบอร์โทรศัพท์ (036) 339111 ต่อ 1508,1509 คุณณัฐวุฒิ, คุณณิสรา, คุณจักรพันธ์