Bannner_News
You are here:Home/News/Sales Promotion/ซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิคทีพีไอ รับฟรีเสื้อยืด

 

“ซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิคทีพีไอ แถมฟรีเสื้อยืด”

 

รายละเอียดโปรโมชั่น

  1. ซื้อปุ๋ยฮอร์โมนฮมัคส์ / ซื้อปุ๋ยฮอร์โมนโกร ออแกนิค /น้ำส้มควันไม้ / ไบโอ-ไฮโดรโพนิกส์ ทุกชนิด ทุกขนาด ครบ 20 ลิตร รับฟรี เสื้อยืดแขนยาว 1 ตัว
  2. ซื้อสารชีวอินทรีย์น้ำทีพีไอทุกชนิด ทุกขนาด ครบ 40 ลิตร รับฟรี เสื้อยืดแขนยาว 1 ตัว
  3. ซื้อปุ๋ยเม็ด / ผงถ้ำค้างคาวทีพีไอ ครบ 1 ตัน รับฟรี เสื้อยืดแขนยาว 2 ตัว
  4. ซื้อโปรไบโอติกส์/ ซินไบโอติกส์ชนิดน้ำ/ ฮิวมัสบ่อกุ้ง/ ไบโอแซนสำหรับปศุสัตว์ทีพีไอ ทุกขนาด ครบ 20 ลิตร รับฟรี เสื้อยืดแขนยาว 1 ตัว
  5. ซื้อซินไบโอติกส์ สำหรับสุนัขทุกขนาด ครบ 10 ลิตร รับฟรี เสื้อยืดแขนยาว 1 ตัว
  6. ซื้อไบโอแซนทุกขนาด ครบ 20 ลิตร รับฟรี เสื้อยืดแขนยาว 1 ตัว

ระยะเวลาร่วมรายการ

ตั้งแต่วันนี้ - หรือจนกว่าของแถมจะหมด

ผู้มีสิทธิร่วมรายการ

ร้านค้า หรือ บุคคลทั่วไป  ที่มียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิคที่ร่วมรายการตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหตุ

  1. ของรางวัลไม่สามารถนำมาแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า