Banner_Aboutus

 

ที่ตั้งสาขา TPI Expo


 1. สถานีบริการน้ำมัน สาขาสระบุรี ติดต่อ คุณกศิปภา 085-484-3249/ 036-339233-4

  • เลขที่ 309 หมู่5 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260


 2.  สถานีบริการน้ำมัน สาขาอ่อนนุช ติดต่อ คุณเอนก 085-484-3250/02-737-1148/02-7371149

  • เลขที่ 359 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


 3. สถานีบริการน้ำมัน สาขามวกเหล็ก1 ติดต่อ คุณชฎาพร 085-484-3251/ 036-327-535

  • เลขที่ 90 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวลเหล็ก จังหวัดสรบุรี 18180


 4. สถานีบริการน้ำมัน สาขามวกเหล็ก2 ติดต่อ คุณณรงค์ 085-484-3252/036-339-237

  • เลขที่ 158 หมู่6 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวลเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180


 5. สถานีบริการน้ำมัน สาขาแจ้งสนิท ติดต่อ คุณสนทยา 085-4843253/045-315-503

  • เลขที่ 390 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


 6. สถานีบริการน้ำมัน สาขาซอยกลาง ติดต่อ คุณสุทิน โทร. 085-484-3254/ 02-391-3582

  • เลขที่ 211/2 ซอยสุขุมวิท49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110


 7. สถานีบริการน้ำมัน สาขาสุดบรรทัด ติดต่อ คุณกานต์ชนก โทร.085-484-3255/036-230124

  • เลขที่ 1/4 ซอย13 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000


 8. สถานีบริการน้ำมัน สาขาปากข้าวสาร ติดต่อ คุณบุญเลิศ โทร.085-484-3258/ 036-310-265

  • เลขที่ 162 หมู่1 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000


 9. สถานีบริการน้ำมัน สาขาพยุหะคีรี ติดต่อ คุณสุวรรณ โทร. 085-484-3260/056-316-722

  • เลขที่ 12 หมู่7 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130


 10. สถานีบริการน้ำมัน สาขาปู่เจ้า ติดต่อ คุณนฐวพร โทร.085-484-3259/ 02-755-9334

  • เลขที่ 80/1 หมู่5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130


 11. TPI Showroom สำนักงานใหญ่ ติดต่อ คุณกุลธิดา โทร. 081-935-9681

  • เลขที่ 26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120


 12. TPI Plaza สำนักงานใหญ่ ติดต่อ คุณนพวรรณ โทร. 063-850-9180

  • เลขที่ 26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120