Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/กิจกรรม CSR/กิจกรรม CSR
"นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ และนางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ ร่วมบริจาคงบประมาณจำนวน 20 ล้านบาท ให้กับศิริราชมูลนิธิ ในโครงการต่อลมหายใจสำหรับจัดซื้อ "เครื่องไฮโฟลว์"

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการและนางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมบริจาคงบประมาณจำนวน 20 ล้านบาท
ให้กับศิริราชมูลนิธิ ในโครงการต่อลมหายใจ สำหรับจัดซื้อ "เครื่องไฮโฟลว์" เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง ลดการใส่เครื่องช่วยหายใจและลดการเสียชีวิต สำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลศิริราชและสนับสนุนโรงพยาบาลเครือข่าย

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พร้อมรศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขา โรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมรับมอบ
 
บริษัทฯขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อการรักษาดูแลผู้ป่วยให้หายกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไป
 
 
 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ Deco Board ให้กับกระทรวงสาธารณสุขโดยร่วมมือกับบมจ.แสนสิริ
 
สำหรับการก่อสร้างห้องอาบน้ำทั้งหมด 380 ห้อง ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค-เมืองทองธานี
 
  • โดยมอบ Deco บอร์ด ขนาด 120x240x0.8 ซม. จำนวน 1,250 แผ่น   เป็นจำนวนเงิน  631,250 บาท 
  • Deco บอร์ด ขนาด 120x240x1.0 ซม. จำนวน    800 แผ่น   เป็นจำนวนเงิน  480,000 บาท 
  • รวมเป็นยอดเงินค่าสินค้าที่บริจาคทั้งหมด  1,111,250 บาท

ขอเชิญร่วมทำบุญประเพณีทอดกฐินและทอดผ้าป่า ณ วัดบ้านหินลับ 

จ. สระบุรี  ในวันเสาร์ ที่ 12 พ.ย. 59 เวลา 09.00-12.00 น.

 

คุณอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการบริหารของบมจ. ทีพีไอ โพลีน /บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์และบริษัทในเครือฯ ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ได้มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งยังมีหลายพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและไม่มีเครื่องนุ่งห่มเพียงพอ โดยทางภาคเหนือ ได้มอบผ่านกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,000 ผืน เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียน,อาจารย์และประชาชนที่อยู่ในสังกัดภาค, โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 500 ผืน เพื่อมอบให้กับผู้ป่วย,ญาติผู้ป่วยและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, มอบผ่านสำนักปฏิบัติธรรม “ธรรมศิลป์” เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวเขาและประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดเชียงรายและอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,000 ผืน ชาวเขาและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ยาว,ดอยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 550 ผืน และนักเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา จังหวัดเชียงราย จำนวน 400 ผืน สำหรับทางภาคอีสาน ได้มอบให้กับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2,000 ผืน,และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2,000 ผืน เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียน,อาจารย์และประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในสังกัดภาค โดยทางบริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบไออุ่นให้กับผู้ประสบภัยหนาว และจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นต่อไป