Banner_Plastic
You are here:Home/เม็ดพลาสติก LDPE/เม็ดพลาสติก LDPE

IMG 7986

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Low Density Polyethylene (LDPE) ของบริษัท ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า "POLENE" หรือ "โพลีน" เป็นเม็ดพลาสติกโพลีเอธีลีนชนิดที่มีความหนาแน่นต่ำ มีความทนทานต่อสารเคมีที่เป็นกรดและด่างสามารถนำไปแปรรูปได้ง่าย เป็นฉนวนได้ และไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์รวมถึงความสามารถในการรับแรงกระแทกและมี ความยืดหยุ่นได้ดี

โดยแบ่งลักษณะของผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ LDPE Homopolymer เหมาะสำหรับงานขึ้นรูปชนิด ต่าง ๆ ได้แก่ งานแผ่นฟิล์ม ได้แก่ ถุงพลาสติกชนิดต่าง ๆ เช่นขนาดเล็กที่ใช้บรรจุสินค้าทั่วไป (ถุงตลาด), ถุงพิมพ์ลาย, ถุงใส่เสื้อผ้า รวมถึงถุงขนาดใหญ่ที่ต้องการการแบกรับน้ำหนักมาก ๆ เช่น ถุงอุตสาหกรรม, ถุงน้ำแข็ง, ถุงบรรจุอาหารแช่เย็น และถุงช้อปปิ้ง ตลอดจนแผ่นฟิล์มที่ใช้ทำวัสดุกันกระแทก (Air bubble sheet) แผ่นฟิล์มใช้หดรัดสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น ฟิล์มรัดกล่อง, ขวดน้ำอัดลม แผ่นฟิล์มรัดสินค้าบนพาเลท เพื่อความสะดวกในการขนส่ง และแผ่นฟิล์มที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ ที่นำไปใช้ในงานเพื่อการเกษตร เช่น ฟิล์มรองพื้นปูบ่อน้ำเพื่อการกักเก็บน้ำ, ฟิล์มสำหรับเรือนเพาะชำ (Green house)

งานเป่าเข้าแบบ ได้แก่ การเป่าทำขวดต่าง ๆ เช่น ขวดน้ำเกลือ, ขวดยาหยอดตา, ขวดน้ำดื่มและงานเป่าเพื่อทำกระป๋องและกล่อง

IMG 7942

งานฉีดเข้าแบบ ได้แก่ ฝาจุกขวดน้ำ, ฝาขวดน้ำมันพืช และฝาขวดต่าง ๆ เครื่องใช้ในบ้านได้แก่ ตะกร้า และภาชนะบรรจุอาหาร รวมทั้งของเด็กเล่นที่ต้องการลักษณะชิ้นงานที่นิ่ม เป็นต้น
งานแผ่นเคลือบหรือแผ่นประกบ ได้แก่ งานเคลือบบนผิวฟิล์ม, บนผิวแผ่นกระดาษ และบนผิวแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ เช่น ซองบรรจุอาหารแห้ง, ซองยาสระผม เป็นต้น

งานเคลือบผิวโลหะ ได้แก่ การเคลือบลวดเอนกประสงค์ เช่น ตะแกรงวางสินค้า, ชั้นวางของ, ตะกร้า และรถจักรยาน

งานรีดหุ้มท่อร้อยสายไฟ เช่น สายเคเบิ้ล, สายโทรศัพท์, สายไฟฟ้า เป็นต้น

 

ติดต่อ : (66 2) 213-1039 Ext. 12072