You are here:Home/งานฉาบ/งานฉาบ

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบบล็อกมวลเบาทีพีไอ M210  

มาตรฐานผลิตภัณฑ์  :  มอก.2735-2559 มอร์ตาร์สำหรับก่อคอนกรีตบล็อกมวลเบา

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผนังบล็อกมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อกได้อีกด้วย 

ขอบเขตการใช้งาน  :  เหมาะสำหรับงานฉาบผนังบล็อคมวลเบาทั้งภายในและภายนอกอาคาร

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15 เล่ม 1-2555
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
 • สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดและราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ
 2. ผสมปูนฉาบบล็อกมวลเบาทีพีไอ M210 1 ถุง (50 กก.) กับน้ำสะอาด 11 ลิตร
 3. ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
 4. นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องฉีดพ่นปูน (Mortar Machine) ได้

หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม.  30  นาที

 

ปริมาณการใช้

ความหนาในการฉาบ (มม.)

พื้นที่ที่ฉาบได้ ต่อปูน  50  กก.

ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1  ตร.ม.

10

2.88  ตร.ม.

17  ก.ก.

15

2.16  ตร.ม.

23  ก.ก.

 


>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบผิวคอนกรีตทีพีไอ M100C  

มาตรฐานผลิตภัณฑ์  :  มอก. 1776-2560 (ฉาบผิวคอนกรีต)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผิวคอนกรีต เพื่อตกแต่งผิวผนังที่ต้องการความสวยงาม เนื้องานมีความเนียนละเอียด ให้การยึดเกาะกับผนังดี

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้ฉาบบนผนังคอนกรีต หรือบนผนังบล็อกมวลเบาที่ต้องการยึดเกาะสูง เช่น บล็อกมวลเบาแบบ CLC สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15 เล่ม 1-2555
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
 • สารเคมีเพิ่มคุณภาพให้คุณสมบัติการอุ้มน้ำ เพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดผนังที่ต้องการจะฉาบ ไม่ให้มีฝุ่น คราบน้ำมัน  สี  สารเคมี  คราบน้ำยาทาแบบหรือสิ่งซึ่งมีผลต่อการยึดเกาะ   ต้องมั่นใจว่าผนังมีความแข็งแรงมากพอ ไม่มีรอยแตกร้าว ถ้าผนังมีคุณสมบัติไม่ดีพอต้องมีการเตรียมผนังด้วยวิธีการที่เหมาะสมให้เรียบร้อยก่อน  ก่อนการฉาบให้ราดน้ำผนังให้อิ่มตัว เมื่อจะฉาบต้องไม่มีหยดน้ำเกาะที่ผนัง หรือไม่มีการซึมผ่านของน้ำออกมาตลอดเวลา ถ้ามีต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนการฉาบ
 2. ผสมปูนฉาบผิวคอนกรีตทีพีไอ M100C กับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน ปูน  1  ถุง (50  กก.)  ต่อน้ำ  11  ลิตร  ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้เหลือก้อนปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ
 3. นำไปใช้งานฉาบตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป และยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องฉีดพ่นปูน (Mortar Machine) ได้

หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม.  30  นาที

 

ปริมาณการใช้

ความหนาในการฉาบ (มม.)

พื้นที่ที่ฉาบได้ ต่อปูน  50  กก.

ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1  ตร.ม.

5

5.75  ตร.ม.

8.7  กก.

10

2.89  ตร.ม.

17.3  กก.


>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ปูนฉาบผิวบาง Skim Coat TPI (M650F) เป็นปูนสำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง ทำงานด้วยเกรียงขัดมัน ใช้ฉาบเป็น Finishing Coat ทำให้ผิวเรียบเนียนเป็นพิเศษ ปกปิดผนังปูนฉาบที่มีเม็ดทราย รอยแตกลายงา และผิวฉาบที่ไม่สม่ำเสมอ กันซึมน้ำได้ ทำเป็นผนังเปลือย และสามารถทาสีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP101S/NP101M/NP104 ทับโดยตรงได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น เพิ่มความเรียบเนียนสวยงาม

ได้รับรองคุณภาพตาม มอก. 3056-2563

ขอบเขตการใช้งาน

สามารถฉาบได้ทั้งบนผนังคอนกรีต ผนังบล็อกมวลเบา หรือผนังปูนฉาบทั่วไป เช่น ผนังที่ฉาบด้วย M100, M100C, M200 หรือ M210 เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานโป๊วผนัง เพื่อปกปิดรอยแตกร้าวหรือรอยตำหนิได้

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และมอก.15-2562
 • สารเคมีเพิ่มคุณภาพ เช่น สารเพิ่มคุณสมบัติการอุ้มน้ำ สารเพิ่มแรงยึดเกาะ เป็นต้น
 • หินปูนบดละเอียดคัดขนาด
 • สารรักษาระดับความชื้นในบรรยากาศทำให้ห้องไม่อับชื้น

วิธีการใช้งาน

การเตรียมผิวผนัง

 • กรณีที่ผนังมีความเรียบสม่ำเสมอ สามารถฉาบ M650F ที่ความหนาตั้งแต่ 0.5 - 3.0 มม. ได้โดยไม่ต้องฉาบรองพื้นด้วยปูนฉาบทั่วไป
 • กรณีผนังที่จะฉาบมีผิวขรุขระมาก หรือผนังที่มีความหนาเกิน 3.0 มม.ขึ้นไป กรณีเป็นผนังคอนกรีต ให้ใช้ M100C ฉาบรองพื้นก่อน หรือผนังทั่วไปให้วิธีการฉาบทั่วไปก่อน โดยพยายามปรับผิวให้เรียบสม่ำเสมอกัน และรอให้ปูนที่ฉาบแห้งสนิท จึงทำการฉาบด้วย M650F

การใช้งาน

 • ผสมปูนฉาบ M650F กับน้ำ โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 กก. ต่อน้ำ 400 มิลลิลิตร โดยเติมน้ำทีละน้อยแล้วปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน จึงนำไปใช้งานต่อไป
 • ฉาบรีดปูน M650F ด้วยเกรียงขัดมัน โดยฉาบรีดติดผนัง ทีละชั้น เมื่อปูนแห้งหมาด ให้ฉาบรีดทับด้วยวิธีเดียวกัน จนได้ความหนาตามที่ต้องการ (ประมาณ 0.5 - 3.0 มม.)
 • ก่อนการทาสีสามารถใช้กระดาษทรายละเอียด ลูบตกแต่ง หรือปรับระดับผิวให้สม่ำเสมอด้วยเกรียงขัดมัน เพื่อให้ได้ผิวที่เรียบเนียนเพิ่มขึ้นได้ ก่อนทาทับหน้าด้วยสีจริง
 • การทำผนังลอฟท์ สามารถรีดปั่นด้วยเกรียงเหล็กให้ได้ผิวมันวาวได้ ก่อนทาทับด้วยสีเคลือบใส เพื่อปกป้องการยึดเกาะจากฝุ่นได้ดี
ปริมาณการใช้งานและรายละเอียดการใช้งาน
ความหนาของการฉาบ ขนาดบรรจุ (กก.) พื้นที่ที่ฉาบได้ ปริมาณน้ำที่ใช้ ต่อ 1 ถุง
0.5 - 3.0 มม. 5 5 ตร.ม. 2 ลิตร
0.5 - 3.0 มม. 20 20 ตร.ม. 8 ลิตร

 


>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบละเอียดทีพีไอ M100  

มาตรฐานผลิตภัณฑ์  :  มอก. 1776-2560 (ฉาบละเอียด)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบตกแต่งผิวผนัง ที่ต้องการความประณีตสวยงามเนื้องานที่ได้จะมีความเนียนและละเอียดเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อก ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามมาตรฐาน มอก.1776-2560 (ฉาบละเอียด)

ขอบเขตการใช้งาน  :  เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อก ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้ใช้งานนอกเหนือจากการใช้งานที่กำหนด เช่น งานฉาบตกแต่งผิวหน้าคอนกรีตหรือบริเวณที่มีเหล็กอยู่ด้วย 

 

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15 เล่ม 1-2555
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง
 • สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดและราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ
 2. ผสมปูนฉาบผิวคอนกรีตทีพีไอ M100 1 ถุง (50 กิโลกรัม) กับน้ำสะอาด 12 ลิตร
 3. ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
 4. นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องฉีดพ่นปูน (Mortar Machine) ได้

หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม.  30  นาที

 

ปริมาณการใช้

ความหนาในการฉาบ (มม.)

พื้นที่ที่ฉาบได้ ต่อปูน  50  กก.

ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1  ตร.ม.

10

2.88  ตร.ม.

17  กก.

15

2.16  ตร.ม.

23  กก.


>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบสำเร็จรูปทีพีไอ M200

มาตรฐานผลิตภัณฑ์  :  มอก. 1776-2560 (ฉาบผนังก่อ)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบทั่วไป  เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อก ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามมาตรฐาน มอก.1776-2560 (ฉาบผนังก่อ)

ขอบเขตการใช้งาน  :  เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อก ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้ใช้งานนอกเหนือจากการใช้งานที่กำหนด เช่น งานฉาบตกแต่ง ผิวหน้าคอนกรีต หรือบริเวณที่มีเหล็กอยู่ด้วย 

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15 เล่ม 1-2555
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง
 • สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดและราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ
 2. ผสมปูนฉาบผิวคอนกรีตทีพีไอ M200 1 ถุง (50 กิโลกรัม) กับน้ำสะอาด 11 ลิตร
 3. ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
 4. นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องฉีดพ่นปูน (Mortar Machine) ได้

หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม.  30  นาที

 

ปริมาณการใช้

ความหนาในการฉาบ (มม.)

พื้นที่ที่ฉาบได้ ต่อปูน  50  กก.

ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1  ตร.ม.

10

2.88  ตร.ม.

17  ก.ก.

15

2.16  ตร.ม.

23  ก.ก.


>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบสำเร็จรูปทีพีไอ M209  

มาตรฐานผลิตภัณฑ์  :  มอก.1776-2560 (มอร์ต้าร์สำหรับฉาบ)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  คือปูนฉาบสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบทั่วไป เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อก ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ขอบเขตการใช้งาน  :  เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15 เล่ม 1-2555
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
 • สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดและราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ
 2. ผสมปูนฉาบทีพีไอ M209 1 ถุง (50 กก.) กับน้ำสะอาด 11 ลิตร
 3. ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
 4. นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องฉีดพ่นปูน (Mortar Machine) ได้

หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม.  30  นาที (ปูน 1 ถุง 50 กก. ใช้น้ำ 11 ลิตร) ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น และปกปิดมิดชิด

 

ปริมาณการใช้

ความหนาในการฉาบ (มม.)

พื้นที่ที่ฉาบได้ ต่อปูน  50  กก.

ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1  ตร.ม.

10

2.88  ตร.ม.

17  กก.

15

2.16  ตร.ม.

23  กก.

 


>> โบรชัวร์ <<

   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

เป็นปูนที่ได้จากการผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 กับหินบดละเอียดที่มีคุณภาพสูง ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติง่ายต่อการ ใช้งาน เหมาะสมในการก่อ-ฉาบ (ต้องใช้ทรายผสมเพิ่มเติม) และงานคอนกรีตทั่วไป ต้องผสมทรายและหินในอัตราส่วน ที่เหมาะสม ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ 199 มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550 

วิธีการใช้งาน ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 199

 งานฉาบ

ทำความสะอาดผิวผนังที่จะฉาบให้สะอาด รดน้ำผนังให้ชุ่ม

ผสมปูน TPI 199 1 ถุง ต่อทรายละเอียด 8-9 บุ้งกี๋ (อัตราส่วน 1:2.25 โดยปริมาตร)

 • เติมน้ำสะอาดในส่วนผสมที่เหมาะสม ทิ้งไำว้สักครู่แล้วผสมปูนให้เข้ากันดี

งานคอนกรีตทั่วไป

ผสมปูน ทีพีไอ 199 1 ถุง กับทรายหยาบและหินในอัตราส่วน 1:2:4 โดยปริมาตร (หากผสมด้วยมือให้ผสมปูน ทีพีไอ 199 กับทรายหยาบก่อนลำดับแรกแล้วจึงผสมหินใน ลำดับต่อไป จนส่วนผสมเข้ากันดี)

เติมน้ำสะอาดลงในส่วนผสมที่พอเหมาะคลุกเคล้าให้

 • ส่วนผสมเข้ากันดี

งานก่อ

ผสมปูน ทีพีไอ 199 1 ถุง ต่อทรายหยาบ5-7 บุ้งกี๋ (อัตราส่วน 1:1.75 โดยปริมาตร)

เติมน้ำสะอาดลงในส่วนผสมที่พอเหมาะทิ้งไว้สักครู่ แล้วจึงผสมปูนให้เข้ากันดี

 • นำไปใช้ก่ออิฐมอญหรืออิฐบล๊อคตามขั้นตอนการก่อทั่วไป)

 


Download โบรชัวร์


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

เป็นปูนซีเมนต์ผสมที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น หินปูน และอื่นๆกับ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์ที่คุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550 เหมาะสำหรับงานก่องานฉาบและ งานเทคอนกรีตที่รับกำลังอัดไม่สูงมาก


 Download โบรชัวร์


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

เป็นนวัตกรรมใหม่ในยุค 4.0 ผลิตปูนซีเมนต์สูตรพิเศษสำหรับงานก่อ ฉาบ โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน Masonry Cement ASTM C 91 Type N

ปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ ( สูตรใหม่) เป็นปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ และงานฉาบ ถูกออกแบบให้มีองค์ประกอบ ในเนื้อปูนมีความเหมาะสมของสัดส่วนระหว่าง ปูนซีเมนต์กับสารเคมีคุณภาพพิเศษสำหรับงานก่อและงานฉาบ   ทำให้เนื้อปูนสามารถไหลลื่นได้ดีขึ้น เนื้อปูนเหนียวและลื่นมาก ให้การยึดเกาะที่ดี เนื้อปูนฉาบมีการอุ้มน้ำสูง ป้องกันการแตกร้าวได้ดี ไม่หลุดล่อน คงทนถาวร ทำงานง่าย เบาแรง ช่วยลดค่าใช้จ่าย และขจัดปัญหาที่พบจากการใช้ปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป

คำแนะนำทั่วไป

๐ การเตรียมวัสดุที่ใช้ในการฉาบหรือก่ออิฐที่จะทำการก่อ ควรรดน้ำให้ชุ่ม เพื่อป้องกันอิฐดูดน้ำ

๐ ใช้ฉาบได้ทั้งผนังอิฐมอญและคอนกรีตบล็อค ในงานฉาบผิวคอนกรีตต้องมีการสลัดดอกก่อนทำการฉาบ

๐ ขณะก่อแล้วเสร็จ ก่อนฉาบควรทิ้งผนังก่อให้แห้งและแข็งแรง เพื่อป้องกันผนังแตกร้าว เนื่องจากผนังทรุดตัวหลังการฉาบ

๐ ภายหลังการฉาบเสร็จ เมื่อผนังแห้งดีแล้ว ควรบ่มด้วยน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผนังแข็งแรงและลดการแตกร้าว

๐ ถุงปูนแบบใหม่สามารถกันความชื้น ยืดอายุการกองเก็บได้นานขึ้น

๐ การเก็บรักษาปูนฯ ควรเก็บในที่แห้งและไม่เปียกชื้น โดยมีวัสดุปกปิดกันความชื้นได้ดี กรณีปูนฉีกถุงแล้ว หรือถุงแตกควรนำไปใช้งานให้หมดภายใน 1-2 วัน

 

วิธีการใช้งาน

งานฉาบ

งานก่อ

๐ ผสมปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ 1 ส่วน ต่อทรายละเอียด       3 ส่วน หรือปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ 1 ถุง ผสมกับทรายละเอียด (12 ถังปูน โดยประมาณ) ผสมกับน้ำสะอาดที่เหมาะสมให้เข้ากันดี และที่สำคัญไม่ต้องเติมน้ำยาผสมช่วยฉาบ แล้วจึงนำไปใช้ฉาบตามขั้นตอนการฉาบ

๐ พื้นที่การใช้งาน ปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ 1 ถุง สามารถฉาบที่ความหนา 1 เซนติเมตร ได้พื้นที่ประมาณ 8 ตารางเมตร

๐ ผสมปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ 1 ส่วน ต่อทรายหยาบ       2.5 ส่วน หรือปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ 1 ถุง ต่อทรายหยาบ    (10-11 ถังปูน โดยประมาณ) ผสมกับน้ำสะอาดที่เหมาะสมจนเข้ากันดี แล้วจึงนำไปก่อตามขั้นตอนการก่อทั่วไป

๐ พื้นที่การใช้งาน สำหรับอิฐแดง(อิฐมอญ) ก่อที่ความหนา ไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร จะได้พื้นที่ 2.6-3 ตารางเมตร สำหรับอิฐบล๊อค 5 ตารางเมตร
>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com