Banner_Plastic

IMG 7986

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Low Density Polyethylene (LDPE) ของบริษัท ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า "POLENE" หรือ "โพลีน" เป็นเม็ดพลาสติกโพลีเอธีลีนชนิดที่มีความหนาแน่นต่ำ มีความทนทานต่อสารเคมีที่เป็นกรดและด่างสามารถนำไปแปรรูปได้ง่าย เป็นฉนวนได้ และไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์รวมถึงความสามารถในการรับแรงกระแทกและมี ความยืดหยุ่นได้ดี

โดยแบ่งลักษณะของผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ LDPE Homopolymer เหมาะสำหรับงานขึ้นรูปชนิด ต่าง ๆ ได้แก่ งานแผ่นฟิล์ม ได้แก่ ถุงพลาสติกชนิดต่าง ๆ เช่นขนาดเล็กที่ใช้บรรจุสินค้าทั่วไป (ถุงตลาด), ถุงพิมพ์ลาย, ถุงใส่เสื้อผ้า รวมถึงถุงขนาดใหญ่ที่ต้องการการแบกรับน้ำหนักมาก ๆ เช่น ถุงอุตสาหกรรม, ถุงน้ำแข็ง, ถุงบรรจุอาหารแช่เย็น และถุงช้อปปิ้ง ตลอดจนแผ่นฟิล์มที่ใช้ทำวัสดุกันกระแทก (Air bubble sheet) แผ่นฟิล์มใช้หดรัดสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น ฟิล์มรัดกล่อง, ขวดน้ำอัดลม แผ่นฟิล์มรัดสินค้าบนพาเลท เพื่อความสะดวกในการขนส่ง และแผ่นฟิล์มที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ ที่นำไปใช้ในงานเพื่อการเกษตร เช่น ฟิล์มรองพื้นปูบ่อน้ำเพื่อการกักเก็บน้ำ, ฟิล์มสำหรับเรือนเพาะชำ (Green house)

งานเป่าเข้าแบบ ได้แก่ การเป่าทำขวดต่าง ๆ เช่น ขวดน้ำเกลือ, ขวดยาหยอดตา, ขวดน้ำดื่มและงานเป่าเพื่อทำกระป๋องและกล่อง

IMG 7942

งานฉีดเข้าแบบ ได้แก่ ฝาจุกขวดน้ำ, ฝาขวดน้ำมันพืช และฝาขวดต่าง ๆ เครื่องใช้ในบ้านได้แก่ ตะกร้า และภาชนะบรรจุอาหาร รวมทั้งของเด็กเล่นที่ต้องการลักษณะชิ้นงานที่นิ่ม เป็นต้น
งานแผ่นเคลือบหรือแผ่นประกบ ได้แก่ งานเคลือบบนผิวฟิล์ม, บนผิวแผ่นกระดาษ และบนผิวแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ เช่น ซองบรรจุอาหารแห้ง, ซองยาสระผม เป็นต้น

งานเคลือบผิวโลหะ ได้แก่ การเคลือบลวดเอนกประสงค์ เช่น ตะแกรงวางสินค้า, ชั้นวางของ, ตะกร้า และรถจักรยาน

งานรีดหุ้มท่อร้อยสายไฟ เช่น สายเคเบิ้ล, สายโทรศัพท์, สายไฟฟ้า เป็นต้น

 

ติดต่อ : (66 2) 213-1039 Ext. 12072

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Google
Accept
Decline
Facebook
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline