Banner_Fertilizer

นาทู พิกเลท

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

นาทู พิกเลท (Natu Piglet)

ดูดซับความชื้นตัวลูกสุกร :   เร่งการฟื้นตัวลูกสุกรหลังคลอดให้แข็งแรง 
ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ :      ลดการเกิดโรคจากเชื้อโรคต่างๆ  : ลดการลื่นล้มของลูกสุกรในคอก 
แป้งโรยตัวลูกสุกร แร่ธาตุธรรมชาติ 100%

ลักษณะผลิตภัณฑ์
 
ผลิตภัณฑ์ชนิดผงแห้งประกอบด้วยแร่ธาตุจากธรรมชาติ เมื่อสัมผัสกับน้ำไม่ทำให้เกิดความร้อน ไม่มีสารเคมีเจือปนและไม่ออกฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนัง ไม่เพียงแต่ใช้โรยตัวลูกสุกรเพื่อดูดซับความชื้นแล้ว ยังสามารถ ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในคอกคลอด รวมถึงช่วยรักษาสภาพแวดล้อมภายในคอกให้ปลอดโรคมากยิ่งขึ้น 

ขอบเขตการใช้งาน

 • ใช้โรยตัวลูกสุกรเพื่อดูดซับความชื้น
 • เพิ่มความอบอุ่นให้ลูกสุกรหลังคลอด ให้ฟื้นตัวและมีสุขภาพที่แข็งแรงเร็วขึ้น
 • โรยพื้นเพื่อลดอัตราการลื่นล้มของลูกสุกรในคอก
 • ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในคอกคลอด
 • ลดอัตราการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ

วัตถุดิบ   :          แร่ธาตุจากธรรมชาติ 100% 

อัตราการใช้งาน

 • ใช้โรยตัวลูกสุกรเพื่อดูดซับความชื้น อัตราการใช้ 5-10 กรัม/ตัว
 • โรยบนแผ่นรองนอน เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ลูกสุกรหลังคลอด อัตราการใช้ 5 กก./ลุกสุกร 10-15 ตัว (ต่อ  1 คอก)
 • หว่านบนพื้นคอก อัตราการใช้ 25-50 กรับ/ตร.ม. เพื่อลดอัตราการลื่นล้มของลูกสุกรและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในคอก
 • หว่านบนพื้นคอก อัตรา 25 กก./ลูกสุกร 50-100 ตัว เพื่อลดอัตราการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ ภายในคอก

ข้อควรระวัง

 • ควรเก็บในที่ร่มแห้ง หรือคลุมด้วยวัสดุที่กันน้ำและความชื้น
 • ให้มัดปิดปากถุงทุกครั้งหลังการใช้งาน

 


โบรชัวร์   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com