Banner_Cement
You are here:Home/ปูนซีเมนต์/งานก่อ/ทีพีไอ ออยล์ เวล ซีเมนต์

ทีพีไอ ออยล์ เวล ซีเมนต์

ปูนซีเมนต์สำหรับงานขุดเจาะบ่อน้ำมัน ตราทีพีไอ (สีน้ำเงิน) (OIL WELL CEMENT : Well Cement , Class G High Sulfate Resistance (HSR) Type) เป็นปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษที่ต่อต้านซัลเฟตสูง และสามารถใช้งานได้ในสภาวะที่มีความกดดันและอุณหภูมิสูง ที่ระดับความลึกต่างๆ

ปูนซีเมนต์จะมีคุณสมบัติไหลและแข็งตัวได้รวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด โดยมีการควบคุมคุณภาพในการผลิตภายใต้มาตรฐานสถาบันอเมริกัน ปิโตรเลียม (American Petroleum Institute : API)


 Download โบรชัวร์


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com