Banner_Cement
You are here:Home/ปูนซีเมนต์/งานฉาบ/ปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ (สูตรใหม่)

ปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ (สูตรใหม่)

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

เป็นนวัตกรรมใหม่ในยุค 4.0 ผลิตปูนซีเมนต์สูตรพิเศษสำหรับงานก่อ ฉาบ โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน Masonry Cement ASTM C 91 Type N

ปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ ( สูตรใหม่) เป็นปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ และงานฉาบ ถูกออกแบบให้มีองค์ประกอบ ในเนื้อปูนมีความเหมาะสมของสัดส่วนระหว่าง ปูนซีเมนต์กับสารเคมีคุณภาพพิเศษสำหรับงานก่อและงานฉาบ   ทำให้เนื้อปูนสามารถไหลลื่นได้ดีขึ้น เนื้อปูนเหนียวและลื่นมาก ให้การยึดเกาะที่ดี เนื้อปูนฉาบมีการอุ้มน้ำสูง ป้องกันการแตกร้าวได้ดี ไม่หลุดล่อน คงทนถาวร ทำงานง่าย เบาแรง ช่วยลดค่าใช้จ่าย และขจัดปัญหาที่พบจากการใช้ปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป

คำแนะนำทั่วไป

๐ การเตรียมวัสดุที่ใช้ในการฉาบหรือก่ออิฐที่จะทำการก่อ ควรรดน้ำให้ชุ่ม เพื่อป้องกันอิฐดูดน้ำ

๐ ใช้ฉาบได้ทั้งผนังอิฐมอญและคอนกรีตบล็อค ในงานฉาบผิวคอนกรีตต้องมีการสลัดดอกก่อนทำการฉาบ

๐ ขณะก่อแล้วเสร็จ ก่อนฉาบควรทิ้งผนังก่อให้แห้งและแข็งแรง เพื่อป้องกันผนังแตกร้าว เนื่องจากผนังทรุดตัวหลังการฉาบ

๐ ภายหลังการฉาบเสร็จ เมื่อผนังแห้งดีแล้ว ควรบ่มด้วยน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผนังแข็งแรงและลดการแตกร้าว

๐ ถุงปูนแบบใหม่สามารถกันความชื้น ยืดอายุการกองเก็บได้นานขึ้น

๐ การเก็บรักษาปูนฯ ควรเก็บในที่แห้งและไม่เปียกชื้น โดยมีวัสดุปกปิดกันความชื้นได้ดี กรณีปูนฉีกถุงแล้ว หรือถุงแตกควรนำไปใช้งานให้หมดภายใน 1-2 วัน

 

วิธีการใช้งาน

งานฉาบ

งานก่อ

๐ ผสมปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ 1 ส่วน ต่อทรายละเอียด       3 ส่วน หรือปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ 1 ถุง ผสมกับทรายละเอียด (12 ถังปูน โดยประมาณ) ผสมกับน้ำสะอาดที่เหมาะสมให้เข้ากันดี และที่สำคัญไม่ต้องเติมน้ำยาผสมช่วยฉาบ แล้วจึงนำไปใช้ฉาบตามขั้นตอนการฉาบ

๐ พื้นที่การใช้งาน ปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ 1 ถุง สามารถฉาบที่ความหนา 1 เซนติเมตร ได้พื้นที่ประมาณ 8 ตารางเมตร

๐ ผสมปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ 1 ส่วน ต่อทรายหยาบ       2.5 ส่วน หรือปูนทีพีไอ เขียวพลัส+ 1 ถุง ต่อทรายหยาบ    (10-11 ถังปูน โดยประมาณ) ผสมกับน้ำสะอาดที่เหมาะสมจนเข้ากันดี แล้วจึงนำไปก่อตามขั้นตอนการก่อทั่วไป

๐ พื้นที่การใช้งาน สำหรับอิฐแดง(อิฐมอญ) ก่อที่ความหนา ไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร จะได้พื้นที่ 2.6-3 ตารางเมตร สำหรับอิฐบล๊อค 5 ตารางเมตร
>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com