การพบปะกับนักวิเคราะห์ ปี 2565 และงาน Opportunity Day

ปี 2565

ในปี 2565 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ไม่ได้จัดประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

ปี 2564

ในปี 2564 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุม Online กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน จำนวน 3 ครั้ง เพื่อแจ้งข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท และสรุปภาพรวมของธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยสรุป ดังนี้

สถานที่จัดประชุม Online    :  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 26/56 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

วัน-เวลา

:   ครั้งที่ 1 วันที่ 9 เมษายน 2564  เวลา 11.00 – 12.00 น.

:   ครั้งที่ 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น.

:   ครั้งที่ 3 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น.

ตารางกำหนดการงาน Opportunity Day ของ TPIPL สำหรับปี 2566

ไตรมาส

วัน-เดือน-ปี

เวลา

ช่องทาง

ไตรมาส 3/ 2566

4 ธันวาคม 2566

11.15 – 12.00 น.

ไตรมาส 2/ 2566

11 กันยายน 2566

10.15 – 11.00 น.

ไตรมาส 1/ 2566

6 มิถุนายน 2566

10.15 – 11.00 น.

ปี 2565

20 กุมภาพันธ์ 2566

11.15 – 12.00 น.

 

*ในปี 2563-2564 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ไม่ได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Google
Accept
Decline
Facebook
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline