Banner_Mortar
You are here:Home/ปูนสำเร็จรูป/งานเท/คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Crete) M404

คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Crete) M404

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  คอนกรีตทีพีไอ 350 KSC Cylinder M404

ลักษณะผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่น ๆ รับแรงอัดได้มากกว่า 350 KSC

ขอบเขตการใช้งาน  : เหมาะสำหรับงานเสา คาน ตอม่อ

วัตถุดิบ

  • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และมอก.15 เล่ม 1-2555
  • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
  • สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ที่เพิ่มแรงยึกเกาะทำให้มีความเหนียว ผนังยึดเกาะกันได้ดี มีความแข็งแรงมาก

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

ขั้นตอนการเตรียมงาน

  1. ตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่จะทำการเทคอนกรีต แบบหล่อจะต้องเสร็จเรียบร้อย ขจัดน้ำส่วนเกินและวัสดุแปลกปลอมใดๆ ออกให้หมด เหล็กเสริมผูกเข้าที่เสร็จเรียบร้อย และการเตรียมการต่างๆทั้งหมดให้ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อน จึงดำเนินการเทคอนกรีตได้
  2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ-เครื่องจักรที่ใช้ในการผสมให้พร้อม เช่น จอบ กระบะผสมปูน เครื่องผสมปูน ต่างๆ เป็นต้น
  3. ในกรณีที่มีการเทคอนกรีตเ ชื่อมต่อกับคอนกรีตเดิม จะต้องจัดวางรอยต่อในตำแหน่งซึ่งทำให้โครงสร้างเสียความแข็งแรงน้อยที่สุด และป้องกันมิให้เกิดรอยร้าว เนื่องจากการหดตัว และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน เมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วให้ทำการเปิดผิวคอนกรีต โดยการสกัดผิวคอนกรีตเดิมออกจนถึงเนื้อคอนกรีตที่แข็งแรงพอ (จุดที่กำหนด) ซึ่งเป็นการเพิ่มการยึดเกาะระหว่างคอนกรีต หลังสกัดแล้วให้ทำความสะอาดฉีดน้ำไล่สิ่งสกปรกแล้วราดด้วยสารยึดเกาะ

วิธีการใช้งาน         

1. ผสมปูนสำเร็จรูป M404 ถุง (50 กก.) ต่อน้ำ 7-8 ลิตร วิธีการผสม สามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี

- การผสมด้วยมือ

       นำปูนสำเร็จรูป M404 ใส่ในกระบะแล้วผสมน้ำโดยการชั่งตวงตามอัตราส่วนผสม ปูนสำเร็จรูป 1 ถุง 50 กก. ต่อน้ำ 7-8 ลิตร หรือ 7-8 กก. ตามที่กำหนด ใช้จอบผสมปูนสำเร็จรูปกับน้ำให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้เหลือก้อนปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ (ในกรณีผสมหินขนาด 1/2” หรือ 3/4” เพิ่ม ให้ผสมหิน 30 กก. ต่อปูนสำเร็จ 1 ถุง)

       นำปูนสำเร็จรูป M404 ใส่ในเครื่องผสมคอนกรีต แล้วผสมน้ำโดยการชั่งตวงตามอัตราส่วนผสมปูนสำเร็จรูป 1 ถุง 50 กก. ต่อน้ำ 7-8 ลิตร หรือ 7-8 กก. ตามที่กำหนด  ผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้เหลือก้อนปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ (ในกรณีผสมหินขนาด 1/2” หรือ 3/4” เพิ่ม ให้ผสมหิน 30 กก. ต่อปูนสำเร็จ 1 ถุง)

2. ทำการคลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียว ปรับความข้นเหลวตามความเหมาะสม โดยไม่เกินข้อกำหนดของผู้ผลิต แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตนั้นๆ

3. ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มสารคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาลดน้ำ น้ำยาหน่วง ฯลฯ โดยอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพแต่ละชนิด

4. หลังจากเทคอนกรีตแล้วเสร็จและอยู่ในระยะกำลังก่อตัว จะต้องป้องกันคอนกรีตนั้นจากอันตรายต่างๆที่อาจเกิดจากแสงแดด ลมแห้ง ฝน น้ำไหล การเสียดสี และจากการบรรทุกน้ำหนักเกินสมควร จะต้องรักษาให้ชื้นต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน โดยวิธีคลุมกระสอบ หรือผ้าใบเปียก หรือขังน้ำ หรือพ่นน้ำ หรือโดยวิธีที่เหมาะสมอื่นๆ ตามที่วิศวกรผู้ควบคุมงานเห็นชอบ

หมายเหตุ :

  1. หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.
  2. ปูนสำเร็จรูปควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ร้อนและปกปิดให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการขนย้ายในขณะที่ฝนตก หรือขนย้ายผ่านบริเวณที่มีละอองน้ำ บริเวณที่เก็บจะต้องไม่สกปรก หรือวางโดยตรงกับพื้นดิน ต้องไม่มีความชื้นที่จะก่อให้เกิดตะไคร่น้ำหรือเชื้อราได้ จัดกองเก็บในที่มีหลังคาคลุม สามารถป้องกันแดดและฝนได้ ปราศจากความเปียกชื้นและจัดเก็บตามกรรมวิธีของผู้ผลิต

           

 


>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Media