Banner_Mortar
You are here:Home/ปูนสำเร็จรูป/งานก่อ/ปูนก่อบล็อคมวลเบา ทีพีไอ (M310)

ปูนก่อบล็อคมวลเบา ทีพีไอ (M310)

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนก่อบล็อคมวลเบาทีพีไอ M310  

มาตรฐานผลิตภัณฑ์  :  มอก.2706-2559 

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  ปูนสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานก่อบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ให้แรงยึดเกาะ
เหนียวลื่น ก่อง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ทำให้ผนังที่ก่อสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

ขอบเขตการใช้งาน  :  เหมาะสำหรับงานก่อบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

วัตถุดิบ

  • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และมอก.15 เล่ม 1-2555
  • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง
  • สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีที่เพิ่มแรงยึดเกาะทำให้มีความเหนียว ผนังยึดเกาะกันได้ดี มีความแข็งแรงมากขึ้น

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

  1. ผสมปูนก่อบล็อคมวลเบา ทีพีไอ M310 กับน้ำสะอาด 2.6:1 โดยปริมาตร
  2. ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
  3. นำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อบล็อคมวลเบา โดยใช้เกรียงพิเศษสำหรับก่อบล็อคมวลเบา (ไม่ควรใช้เกรียงใบโพธิ์ในการก่อบล็อคมวลเบา)

 

ข้อมูลทางเทคนิค
  • น้ำหนักบรรจุ 1 ถุง บรรจุ 50 กก.
วัสดุที่ใช้ ความหนา (มม.) ปูน 1 ถุง ก่อได้พื้นที่ (ตร.ม.) ปริมาณการใช้ต่อ ตร.ม. (กก.)

ปูนก่อบล็อคมวลเบา

เพียงชั้นละ 3-5

30

1.66

 


>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com