Banner_Nano_paint
You are here:Home/สีนาโน/สีทาผนังภายในและภายนอก/TPI SUPER SPECIAL ARMOUR NANO PAINT (NP101M)- MATT

TPI SUPER SPECIAL ARMOUR NANO PAINT (NP101M)- MATT

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  TPI Super Special Armour Nano Paint (NP101M) – Matt พรีเมี่ยมชิลด์ สีหายใจได้ สำหรับงานทาแต่งผิวหน้า

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นสีเคลือบผิวสูตรน้ำชนิดฟิล์มพร้อมใช้งาน ด้วยลักษณะฟิล์มทำให้สามารถลดการสะท้อนแสง  สามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของผนังได้เป็นอย่างดี และยังมีคุณสมบัติเป็นสีหายใจได้ ไม่ยอมให้หยดน้ำทะลุผ่านฟิล์มสีได้ แต่ไอน้ำสามารถระบายผ่านได้ เหมาะสำหรับงานทาฝ้า เพดาน หรือผนังทั่วไปทั้งภายในและภายนอกได้ ให้ความโดดเด่น สวยงาม หรูหรา สามารถใช้งานได้ทันที โดยทาทับบนสีทารองพื้น (Base Coat) TPI Super Special Armour Nano Paint -NP100S หรือ 100SW ซึ่งทำให้พื้นผิวที่ทาเกิดเป็นสีต่าง ๆ ตามความต้องการ และยังช่วยปกป้องพื้นผิว มีความคงทนต่อสภาวะต่างๆ ได้ดีเยี่ยม ทั้งยังป้องกันความชื้นจากภายนอก ทำให้ลดปัญหาสีบวมพอง และลอกล่อนได้เป็นอย่างดี

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้ทาในบริเวณที่ต้องการทั้งผนัง ฝ้า เพดาน หลังจากทารองพื้น (Base Coat)  ได้แก่ TPI Super Special Armour Nano Paint-NP100S หรือ NP100SW แล้ว จะช่วยให้การยึด เกาะดีและมีความ  คงทนสูงสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

วิธีการใช้งาน

การเตรียมผิวผนัง

  • ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกให้หมด จากนั้นทาสีรองพื้น (Base coat) ตามวิธีการที่กำหนดใน NP100S หรือ NP100SW หรือดำเนินการตามวิธีการเตรียมผิวก่อนการทาสีทั่วไป

การใช้งาน

  • คนสีในกระป๋องให้เข้ากัน และหากต้องการปรับความหนืดให้เหมาะสมกับการทำงาน สามารถเติมน้ำได้แต่ไม่ควรเกิน 10%
  • ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทาประมาณ 1-2 ชั้น ทับบนสีรองพื้น (Base coat) เช่น สี TPI Super Special Armour Nano Paint -NP100S หรือ NP100SW นอกจากนี้สามารถใช้ร่วมกับเครื่องพ่นสีได้

คุณสมบัติทั่วไป

ขนาดบรรจุ

ทาได้พื้นที่ประมาณ *

แห้งที่ผิว

แห้งแข็ง

¼ แกลลอน

9 - 10 ตารางเมตร

20-30 นาที

4 ชั่วโมง

1 แกลลอน

35 - 40 ตารางเมตร

20-30 นาที

4 ชั่วโมง

2.5 แกลลอน

88 - 100 ตารางเมตร

20-30 นาที

4 ชั่วโมง

5 แกลลอน

175 - 200 ตารางเมตร

20-30 นาที

4 ชั่วโมง


           
หมายเหตุ : * สำหรับการทา 1 เที่ยว

 

 

>> โบรชัวร์ << 

 

   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com