Banner_Nano_paint
You are here:Home/สีนาโน/สีทารองพื้น/สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP100SW สีทารองพื้น

สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP100SW สีทารองพื้น

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP100SW สีทารองพื้น TPI Super Special Armour Nano Paint (NP100SW)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นผงละเอียดสีขาวใช้ผสมน้ำสำหรับงานทาผิวผนังเป็นสีรองพื้น ก่อนลงสีจริงโทนสีอ่อน การใช้งานให้ผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด  และทาด้วยแปรงทาสี ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น  หลังจาก NP100SW แห้งสนิทแล้วจึงค่อยทาสีจริงทับ  เนื่องจากเป็นซีเมนต์เบสที่ละเอียด จึงทำให้พื้นผิวเรียบเนียน ยึดเกาะกับผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต หรือ ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ได้แน่นหนา ไม่หลุดล่อน เพราะมีพื้นฐานเป็นซีเมนต์เบสเหมือนกัน เมื่อทาทับด้วยสี NP101S(Top Coat-สูตรน้ำ) จะเพิ่มคุณสมบัติด้านความคงทนและสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้เป็นสีทารองพื้นทาผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต หรือผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ก่อนลงสีจริง / NP101S หรือ NP101M และช่วยเพิ่มคุณสมบัติป้องกันน้ำซึมได้ดี  ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร  สามารถทาบนพื้นผิวไม้ทั่วไปได้

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15
 • สารเคมีเพิ่มคุณภาพ เช่น สารเพิ่มคุณสมบัติการอุ้มน้ำ สารเพิ่มแรงยึดเกาะ เป็นต้น
 • หินปูนบดละเอียดคัดขนาด
 • แม่สีอนินทรีย์

วิธีการใช้งาน

การเตรียมผิวผนัง

 • กรณีผนังใหม่ ให้เตรียมผิวเหมือนงานทาสีทั่วไป
 • กรณีผนังเก่า ลอกสีเก่าออกให้มากที่สุด ขจัดส่วนที่ไม่แข็งแรง ถ้ามีรอยตำหนิ เช่น รอยแตกร้าว ผิวขรุขระ หลุดล่อน ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนการทาสี

การใช้งาน

 • ผสม สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP100SW สีทารองพื้น 1 กิโลกรัมกับน้ำสะอาด 5 ลิตร โดยแบ่งเติมน้ำหนึ่งในสามส่วน ปั่นผสมให้เข้ากันดีก่อน จากนั้นจึงเติมน้ำส่วนที่เหลือให้ครบตามจำนวน ผสมให้เข้ากันดีแล้วนำไปใช้งานตามวิธีการทาหรือพ่นสีทั่วไป
 • ให้ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทา 1 ชั้น โดยปล่อยให้สีแห้งประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วทาทับชั้นต่อไป
 • ทาหรือพ่นทับด้วยสี TPI Super Special Armour Nano Paint (NP101S / NP101M) ซึ่งสามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำหรือวัสดุอื่นเพิ่มเติม จะเพิ่มคุณสมบัติความคงทนและสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้

หมายเหตุ

 • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพ่นสีได้ โดยวิธีการใช้งานปรับให้สอดคล้องกับเครื่องพ่นสีแต่ละแบบ
 • TPI Super Special Armour Nano Paint (NP100SW) ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำ

           รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ควรปกป้องผนังที่ทาจากแสงแดด ฝุ่นละออง จนกว่าสีจะแห้งสนิทอย่างน้อย 7 วัน
 • ควรปิดปากถุง TPI Super Special Armour Nano Paint (NP100SW) ให้สนิทและเก็บไว้ในที่แห้ง

 

ปริมาณการใช้งาน

ขนาดบรรจุ

ปริมาณน้ำ

ทาได้พื้นที่ประมาณ *

1/4 แกลลอน

0.5 ลิตร

8 ตร.ม.

1 แกลลอน

2.0 ลิตร

30 - 35 ตร.ม.

5 แกลลอน

10 ลิตร

170 - 175 ตร.ม.

                หมายเหตุ : * สำหรับการทา 1 เที่ยว

ระยะเวลาการแห้งตัว

แห้งที่ผิว

แห้งทาทับได้

20-30 นาที

2-3 ชั่วโมง

 

 

>> โบรชัวร์ <<

 

   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Media