Banner_Nano_paint
You are here:Home/สีนาโน/สีทารองพื้น/สีรองพื้นสำหรับงานปูนและผนังทั่วไป ทีพีไอ NP111 (Primer-สูตรน้ำ)

สีรองพื้นสำหรับงานปูนและผนังทั่วไป ทีพีไอ NP111 (Primer-สูตรน้ำ)

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์ : สีรองพื้นสำหรับงานปูนและผนังทั่วไป ทีพีไอ NP111 (Primer-สูตรน้ำ)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เป็นสีรองพื้นปูนใหม่และผนังทั่วไปกันด่าง ทำจากอะครีลิคชนิดพิเศษคุณภาพสูง สามารถทนต่อความเป็นด่างจากพื้นผิวปูนฉาบใหม่หรือผนังทั่วไปได้ดี โดยผนังปูนฉาบใหม่จะมีการคายน้ำ ทำให้มีความชื้นสูง และมีความเป็นด่างสูงเช่นกัน ถ้าทาสีทับหนัาเลยอาจทำให้เกิดรอยด่างได้ ดังนั้นสีรองพื้นทั่วไป ทีพีไอ NP111 จะช่วยปรับสภาพของผนังก่อนลงสีทาทับหน้า และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างผนังปูนฉาบหรือผนังคอนกรีตกับสีทับหน้า สามารถใช้ได้ทั้งผนังปูน ผนังคอนกรีด และไฟเบอร์ซีเมนต์ได้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกเป็นสีรองพื้นปูนสูตรน้ำที่มีสารระเหยต่ำ

ขอบเขตการใช้งาน : ใช้สำหรับเป็นสีรองพื้นปูนใหม่และผนังทั่วไปก่อนทาสีทับหน้า ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร สามารถใช้งานด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสีทั่วไปได้

วิธีการใช้งาน

การเตรียมผิวผนัง
- ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นหรือสิ่งที่อาจมีผลต่อการยึดเกาะ

- ขณะทาผนังควรแห้งไม่ให้มีหยดน้ำเกาะ
- กรณีที่ผนังมีรอยแตกร้าว ให้โป๊วด้วยสี สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP200 (Water Proof) สีทากันซึมก่อน
- กรณีผนังที่พื้นผิวอ่อนไม่แข็งแรง เป็นฝุ่นมาก หรือมีเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ควรทำความสะอาดเอาคราบสิ่งสกปรกออกให้หมด และต้องได้รับการแก้ไขตามวิธีการที่ถูกต้องก่อนการทาสีรองพื้น
- ทิ้งไว้จนผนังที่ทำความสะอาดแห้งสนิท แล้วจึงทาสีรองพื้นทีพีไอ NP111

การใช้งาน

- คนสีในกระป้องให้เข้ากัน ไม่จำเป็นต้องผสมน้ำหรือวัสดุอื่นเพิ่มเดิม หากต้องการปรับความหนืดให้เหมาะสมกับการทำงาน ให้เติมน้ำได้แต่ไม่ควรเกิน 10%
- ให้ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทาสีรองพื้นทีพี่ไอ NP111 ประมาณ 1-2 เที่ยว
- รอให้ชั้นสีรองพื้นแห้งสนิท แล้วจึงทาทับด้วยสีทาทับหน้า TPI Super Special Armour Nano Paint ต่อไป

ข้อควรระวัง

- ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิปกติ ปิดฝาภาชนะให้สนิท เก็บให้พ้นมือเด็ก
- หลีกเลี่ยงการเก็บใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อน และที่มีความชื้นสูง

ปริมาณการใช้งาน

ขนาดบรรจุ ทาได้พื้นที่ประมาณ* แห้งที่ผิว แห้งแข็ง
1 แกลลอน 35 - 40 ตารางเมตร 20-30 นาที 4 ชั่วโมง
5 แกลลอน 175 - 200 ตารางเมตร 20 -30 นาที 4 ชั่วโมง

หมายเหตุ : *

1. สำหรับการทา 1 เที่ยว            

2. พื้นที่การใช้งานขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิว ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว 

 

>> โบรชัวร์ <<

 

   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com