TPIPL ได้รับใบประกาศรับรองความเป็นเลิศ ติดอันดับ “30 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี” จาก The Silicon Review

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้รับใบประกาศรับรองความเป็นเลิศ จาก The Silicon Review และได้ถูกจัดให้ติดอันดับ “30 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี” โดยนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสารในหัวข้อการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต: TPIPL กำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรม ยกระดับชีวิต และปูทางสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในประเทศไทยและที่อื่น ๆ

โดยไฮไลท์ของการสัมภาษณ์  นายประชัยพูดถึงการก่อตั้งบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับกลยุทธ์และจุดยืนของบริษัท ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด และผลิตภัณฑ์ซีเมนต์สำเร็จรูปรายใหญ่ และการให้ความสำคัญต่อลูกค้าในฐานะเจ้าของธุรกิจ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน ESG และความยั่งยืน นอกจากนี้เราจะยังคงนำเสนอผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและอาคารที่เป็นนวัตกรรมออกสู่ตลาดซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เข้มงวดของประเทศไทย ในอนาคต โครงการริเริ่มใหม่และงบประมาณของเราจะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์และโซลูชันมากขึ้น และมีเป้าหมายระยะยาวของเราในการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (GHG) ภายในปี 2586 ในธุรกิจพลังงานของเรา การมุ่งเน้นที่การเติบโตของกำลังการผลิตจะเปลี่ยนไปสู่พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและการส่งเสริมความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงภารกิจของเราเท่านั้น มันเป็นหัวใจของ TPIPL ที่สะท้อนผ่านนวัตกรรม ความเป็นเลิศ และความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่ก้าวข้ามขอบเขตและทิ้งร่องรอยที่ไม่อาจลบเลือนได้ให้กับโลก