TPIPL ได้รับใบประกาศนียบัตรรายชื่อประจำปีของ "บริษัทที่น่าทำงานที่สุดในโลกประจำปี 2567" จากนิตยสาร World’sLeaders

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้รับใบประกาศนียบัตรรายชื่อประจำปีของ "บริษัทที่น่าทำงานที่สุดในโลกประจำปี 2567" ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทได้จัดให้สถานที่ทำงานให้เป็นแหล่งรวมของสภาพแวดล้อมที่ดีและความก้าวหน้า  จากนิตยสาร World’sLeaders ซึ่งเป็นนิตยสารเป็นบริษัทสื่อที่ครอบคลุมเรื่องราวของผู้นำทางธุรกิจทั่วโลก เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านคิดนอกกรอบเดิมๆ เป็นผู้นำการสนทนา และสร้างอนาคตของธุรกิจ ตอกย้ำถึงความตั้งใจของบริษัทในการพัฒนาการเพื่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและการส่งเสริมความยั่งยืน เป็นการปูทางสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในประเทศไทยและระดับนานาชาติ

                นิตยสาร World’sLeaders ยังได้นำเสนอสกู๊ป TPI Polene Group เกี่ยวกับแนวการดำเนินธุรกิจของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่สอดคล้องกับนโยบายการเดินหน้าบริษัทเพื่อขับเคลื่อน ESG และ BCG เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และเพื่อเป้าหมายระยะยาวของการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์สำหรับอนาคตที่ยั่งยืนขององค์กร ระดับประเทศไทย และระดับโลก