นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม

สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งเบลเยียม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “Officier de l'Ordre de la Couronne”  แก่นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โดยมีนางซีบีย์ เดอ การ์ทีเย ดีฟว์ (H.E. Ms. Sibille de Cartier d’Yves) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567