ขอเชิญร่วมทำบุญประเพณีทอดกฐินและทอดผ้าป่า ณ วัดบ้านหินลับ 

จ. สระบุรี  ในวันเสาร์ ที่ 12 พ.ย. 59 เวลา 09.00-12.00 น.