คุณอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการบริหารของบมจ. ทีพีไอ โพลีน /บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์และบริษัทในเครือฯ ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ได้มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งยังมีหลายพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและไม่มีเครื่องนุ่งห่มเพียงพอ โดยทางภาคเหนือ ได้มอบผ่านกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,000 ผืน เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียน,อาจารย์และประชาชนที่อยู่ในสังกัดภาค, โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 500 ผืน เพื่อมอบให้กับผู้ป่วย,ญาติผู้ป่วยและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, มอบผ่านสำนักปฏิบัติธรรม “ธรรมศิลป์” เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวเขาและประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดเชียงรายและอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,000 ผืน ชาวเขาและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ยาว,ดอยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 550 ผืน และนักเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา จังหวัดเชียงราย จำนวน 400 ผืน สำหรับทางภาคอีสาน ได้มอบให้กับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2,000 ผืน,และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2,000 ผืน เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียน,อาจารย์และประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในสังกัดภาค โดยทางบริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบไออุ่นให้กับผู้ประสบภัยหนาว และจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นต่อไป